Det nyfödda barnets behov för en positiv utveckling

Välkommen till en symposieförmiddag kring temat det nyfödda barnet, amning och spädbarnets kompetens till tidig kommunikation.

Medverkande

  • Monica Hedenbro, Med dr Leg Psykoterapeut
  • Hugo Lagercrantz, barnläkare, Professor Emeritus, Karolinska Institutet, samt chefredaktör för Acta Paediatrica
  • Kristin Svensson, legitimerad barnmorska, universitetsbarnmorska spec. amning, Karolinska Universitetssjukhuset; doktor i medicinsk vetenskap, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • Ann-Marie Widström, legitimerad barnmorska, docent i reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Plats 

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.  

Datum & tid   

Tisdagen den 12 november 2019, kl. 09.00 - 12.00. Kaffe från kl. 08.30.

Anmälan 

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Anmälan om deltagande vid symposiet senast tisdagen den 5 november till Stiftelsen Solstickans kansli, info@solstickan.se. Kaffe med tillbehör kommer att serveras.

Meddela eventuella allergier i samband med anmälan.

Program

Se länk Program.