Om Stiftelsen

Stiftelsen Solstickan - till förmån för barn och gamla sedan 1936

Tema/Inriktning

Psykisk ohälsa i ungdomsåren

Stiftelsen kommer under år 2015 att särskilt stödja projekt som avser psykisk ohälsa i ungdomsåren (10-24 år).

Läs mer

Solstickepriset

Solstickepriset

Göran Harnesk fick 2014 års Solstickepris. 2015 års pristagare offentliggörs oktober 2015.

 Läs mer

Forskarstipendium

Sök forskar-stipendium

Ny ansökningsomgång hösten 2015.

Läs mer

Vill du veta mer?

Har du frågor om Stiftelsen Solstickans verksamhet är du välkommen att kontakta Stiftelsens kansli.

info@solstickan.se

08 – 22 06 20