Bygg om ålderstrappan!

Är ett sämre minne en oundviklig följd av åldrandet, eller är det bara en seglivad myt? Hur kan krämpor och sjukdom förebyggas? Ska den demografiska utvecklingen betraktas som hot eller möjlighet? Detta var några av de frågor som besvarades vid en seminariedag på Nobel Forum den 6 februari 2008.

Seminariet arrangerades av Stiftelsen Solstickan, Tidskriften Äldre i Centrum och ARC (Aging Reserach Center), Karolinska Institutet och under dagen talade landets ledande äldreforskare.

Innehåll:

Åldersdiskriminering - en utbredd företeelse
Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister

Varför åldras Sveriges befolkning
Tommy Bengtsson, professor vid National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings universitet

Om civilsamhällets stöttepelare
Eva Jeppsson Grassman, professor vid National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings universitet

Gammal och frisk
Eva von Strauss, docent, ARC (Aging Reserach Center), Karolinska Institutet

Att åldras med glädje och värdighet - en fråga om prevention?
Miia Kivipelto, docent, ARC (Aging Reserach Center), Karolinska Institutet

Äldre och design
Bodil Jönsson, professor vid Certec, Lunds tekniska högskola

Varför åldras Sveriges befolkning
Lars Bäckman, professor vid ARC (Aging Reserach Center), Karolinska Institutet

Hela livet ska levas - även sista sträckan
Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emerita