Solstickepriset

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum. (Se tidigare Solstickepristagare.)

2017 års Solstickepris om 150 000 kr tilldelades Wilhelmina Hoffman, Stockholm, rektor vid Stiftelsen Silviahemmet och direktör vid Svenskt Demenscentrum. Motiveringen löd: 2017 års Solstickepris går till Wilhelmina Hoffman för att hon med besjälat arbete med vård och omsorg om äldre människor, i synnerhet äldre demenssjuka, såväl som med starkt engagemang inom kompetensutveckling gör en betydelsefull skillnad för såväl personal som de äldre.

 Prinsessan Christina Fru Magnuson och Solstickepristagare 2017 Wilhelmina Hoffman Fotograf: Peter Knutson

Priset delades ut på sedvanligt sätt av Stiftelsens hedersordförande, Prinsessan Christina Fru Magnuson, den 21 november 2017, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.