Solstickepriset

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum. (Se tidigare Solstickepristagare.)

Jane Lindell Ljunggren och Prinsessan Christina

Prinsessan Christina Fru Magnuson och årets Solstickepristagare Jane Lindell Lunggren. Foto: Peter Knutson 

2016 års Solstickepris om 150 000 kr tilldelades Jane Lindell Ljunggren, Gotland. Motiveringen löd: 2016 års Solstickepris går till Jane Lindell Ljunggren, eldsjäl och visionär, som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom.

Priset delades ut på sedvanligt sätt av Stiftelsens hedersordförande, Prinsessan Christina Fru Magnuson, vid Solstickans traditionella årslunch, den 25 maj, 2016, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

2017 års pristagare offentliggörs i november 2017.