Solstickepriset

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum och utdelas för att främja viss verksamhet, som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat.

2019 års Solstickepris har tilldelat Ann-Marie Widström, legitimerad barnmorska, docent i reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och Kristin Svensson, legitimerad barnmorska, universitetsbarnmorska spec. amning, Karolinska Universitetssjukhuset; doktor i medicinsk vetenskap, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Motiveringen löd: för insatsen att återinföra amning för att stimulera anknytningen och bröstmjölk som det nyfödda barnets viktigaste föda.

Priset delades ut den 12 november under symposiet Det nyfödda barnets behov för en positiv utveckling på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

  

 Kristin Svensson och Ann-Marie Widström. Foto: Peter Knutson