Solstickepriset

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum och utdelas för att främja viss verksamhet, som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat.

2018 års Solstickepris har tilldelat barnläkaren och professorn i barnmedicin, Hugo Lagercrantz. 

Motiveringen löd: för hans livsgärning att förbättra förutsättningarna till det ofödda och nyfödda barnet och för hans orädda kamp, att när så behövs, ifrågasätta sjukvårdens tillkortakommande och andra samhällsförändringar som förhindrar barnets utveckling.

Priset delades ut av Stiftelsen Solstickans ordförande, Eva Frunk Lind, den 4 december i Stockholm.

Solstickepriset 2018

Foto: Peter Knutson