Solstickepriset

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum och utdelas för att främja viss verksamhet, som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat.

2020 års Solstickepris om 150 000 kr tilldelades professor Ingmar Skoog som leder Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet. Ingmar tilldelas priset för sina insatser med att öka människors möjlighet till ett gott åldrande. 

Motiveringen lyder: Ingmar Skoog tilldelas 2020 års Solstickepris för insatser att öka människors möjlighet till ett gott åldrande samt att vända synen på äldre och åldrande till att bli mer positiv igen. Ingemar har även varit förnuftets röst under pågående pandemi och den kris som den innebär.

Prisutdelningsceremonin, som skulle ägt rum i december 2020, har skjutits fram med anledning av rådande pandemi.