Inriktning 2018: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för projektstöd våren 2018 gick ut den 16 februari. Skriftlig beslut skickas ut vecka 15. Sista ansökningsdag för projektstöd hösten 2018 är den 4 september. 

Projektstöd

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera.

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare.

Inriktning under åren 2018 och 2019 är barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Nästa sammanträde för bedömning av projektansökningar hålls i mars 2018. Vid detta sammanträde behandlas ansökningar som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Notera att ansökan ska ha inkommit till Stiftelsen senast fredagen den 16 februari. Skriftlig beslut skickas ut vecka 15. Sista ansökningsdag för projektstöd hösten 2018 är den 4 september. 

Gå vidare till Ansökan

 Projekt som ej stöds:

  • Forskning. Se istället information kring Stiftelsens forskarstipendier.
  • Projekt med lokal förankring som ej heller har någon koppling till Stiftelsens för året särskilda inriktning.
  • Ansökningar om bidrag/projektbidrag från enskilda personer eller företag.
  • Projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting.
  • Ordinarie verksamhet
  • Läger eller träffar utomlands
  • Redan genomförda aktiviteter