Sista ansökningsdag: Sista ansökningdag för projektstöd under 2017 har gått ut. Sista ansökningsdag för projektstöd våren 2018 är ännu ej satt.

Projektstöd

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera.

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare. Inriktning under åren 2018 och 2019 är barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Nästa sammanträde för bedömning av projektansökningar hålls i november 2017 och behandlar ansökningar som avser värdegrund och bemötande inom äldrevården och som inkommit före sista ansökningsdatum (10 augusti). Sista ansökningsdag för projektstöd våren 2018 är ännu ej satt.

 Projekt som ej stöds:

  • Forskning. Se istället information kring Stiftelsens forskarstipendier.
  • Projekt med lokal förankring som ej heller har någon koppling till Stiftelsens för året särskilda inriktning.
  • Ansökningar om bidrag/projektbidrag från enskilda personer eller företag.
  • Projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting.
  • Ordinarie verksamhet
  • Läger eller träffar utomlands
  • Redan genomförda aktiviteter