Sista ansökningsdag: Nästa sammanträde för bedömning av projektansökningar hålls i början av april 2017. Ansökningsdatum har gått ut. För att en ansökan ska behandlas vid höstens sammanträde skall den avse värdegrund och bemötande inom äldrevården och ha inkommit senast den 10 augusti.

Projektstöd

Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Nästa sammanträde för bedömning av projektansökningar hålls i början av april 2017. Ansökningsdatum har gått ut. För att en ansökan ska behandlas vid höstens sammanträde skall den avse värdegrund och bemötande inom äldrevården och ha inkommit senast den 10 augusti.

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare.

Inriktning under åren 2016 och 2017:

Värdegrund och bemötande inom äldrevården.

 Projekt som ej stöds:

  • Forskning. Se istället information kring Stiftelsens forskarstipendier.
  • Projekt med lokal förankring som ej heller har någon koppling till Stiftelsens för året särskilda inriktning.
  • Ansökningar om bidrag/projektbidrag från enskilda personer eller företag.
  • Projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting.
  • Ordinarie verksamhet
  • Läger eller träffar utomlands
  • Redan genomförda aktiviteter