Bidrag och projektstöd

Ansökningstid

Ansökan om bidrag/projektstöd inkommen senast den 29 augusti erhåller beslut i oktober 2019.

målgrupp

Enligt Stiftelsens stadgar skall medel användas ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses." För vidare information, se Ändamål.

Stadgarna anger därmed att medlen ska användas till två olika målgrupper

  • Sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka
  • Andra behövande, i synnerhet åldringar

För båda dessa målgrupper gäller att medel kan beviljas till sådant ”som ej på annat sätt kan tillgodoses”.

Bidrag/projektstöd som Stiftelsen kan bevilja

  • Projektstöd till föreningar och organisationer som verkar inom ramen för Stiftelsens syfte och målgrupp
  • Bidrag till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen

Stiftelsen stödjer ej projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting eller redan genomförda aktiviteter.

Observera att vi för närvarande ej har möjlighet att handlägga ansökningar om bidrag från enskilda personer. Eventuellt inkomna ansökningar kommer att makuleras.

Ansökan

Ansökan till Stiftelsens projekttöd eller till bidrag till familjeträffar, läger etc. ska vara utskriven enligt förtryckt ansökningsblankett. Notera ansökningstid ovan.

Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.

Ansökan med bilagor skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Beslut

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Avslag motiveras ej.

redovisning av beviljat stöd

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisningen skall innehålla en berättelse om hur projektet genomförts och resultatet. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.