Beviljade postdoc-bidrag

2018 års postdoc-bidrag tilldelades projekt Barn till föräldrar i fängelse – utvärdering av ett föräldrastöds-program för att främja barns hälsa och förebygga brottslighet senare i livet.

2017 års postdoc-bidrag tilldelades projekt Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård - en randomiserad kontrollerad multicenter-studie.

2016 års postdoc-bidrag tilldelades projekt Positive and negative influences on the aging brain and cognitive functions. The contribution of health, genetics, and exercise.