Sista ansökningsdag: Ansökningstiden har gått ut. Information om nästa ansökningsperiod publiceras i april 2019.

Postdoc-bidrag

Stiftelsen Solstickan utlyser ett postdoc-bidrag inom området barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Postdoc-bidraget omfattar ett års lön. Bidragsformen syftar till att ge yngre nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningsdatum. Postdoc-tjänstgöringen skall förläggas till annan institution än där avhandlingsarbetet utfördes.

Postdoc-bidraget innebär lön för ett år om 33 000 kr/mån + LKP och skall förvaltas av den högskola/universitet där tjänsten är lokaliserad. Till lönen tillkommer ett driftbidrag om 50 000 kr att användas under året. Stiftelsen Solstickan kommer att utöver lön och driftsbidrag betala del av högskolans/universitetets sk OH/INDI-kostnad men med ett maximalt belopp motsvarande 30% OH/INDI-kostnad. Skulle OH/INDI-kostnaden överstiga 30% förväntas mottagande högskola/universitet ansvara för mellanskillnaden.

Sista ansökningsdag

  • Ansökningstiden har gått ut. Information om nästa ansökningsperiod publiceras i april 2019.

Ansökan

Ansökan inges i fyra (4) exemplar och ska innehålla: 

  • Ett personligt brev med projektidé och motivation till ansökan om postdoc-stöd. 
  • Sammanfattning av avhandling och forskningsplan med projekttitel, frågeställning och metod. Max 5 sidor. 
  • CV inkl. publikationslista. Max 4 sidor. 
  • Intyg från ”mottagande” institution att institutionen är beredd att bereda plats för bidragsmottagaren.

Ansökan kan skrivas antingen på svenska eller engelska.

Ansökan skickas till adress: Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm.

Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.

Mer information

Upplysningar om vetenskapliga frågor kan erhållas av:

Per-Anders Rydelius, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus E-post: per-anders.rydelius@ki.se Tel. 08-517 772 05(06)

Upplysningar om övriga frågor:

Maria Clementsson, Stiftelsen Solstickan E-post: info@solstickan.se Tel. 08-22 06 20