Stiftelsen Solstickans styrelse

Hedersordförande: 

Prinsessan Christina Fru Magnuson

Ordinarie ledamöter:

Dir Eva Frunk Lind, ordförande
Professor Per-Anders Rydelius, vice ordförande
Professor Göran Elinder
Professor Eva Jeppsson Grassman
Direktör Carl Leczinsky
Direktör Per Anderberg

Suppleanter: 

Professor Kyllike Christensson
Funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson
Marknadschef Thomas Thurén

Sekreterare: 

Birgitta Brehmer 

Kanslichef: 

Maria Clementsson