Stiftelsen Solstickans styrelse

2016/2017

Hedersordförande: 

Prinsessan Christina Fru Magnuson

Ordinarie ledamöter:

Dir Eva Frunk Lind, ordförande
Professor Per-Anders Rydelius, vice ordförande
Professor Göran Elinder
Professor Eva Jeppsson Grassman
Direktör Carl Leczinsky
Direktör Leif Jacobsson

Suppleanter: 

Professor Kyllike Christensson
Funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson
Direktör Peter Thelin
Marknadschef Thomas Thurén

Sekreterare: 

Birgitta Brehmer 

Kassaförvaltare: 

Maria Clementsson 

Revisorer: 

Auktoriserad revisor Anna-Clara af Ekenstam
Auktoriserad revisor Mikael Eriksson