Ändamål

Stiftelsen Solstickan har enligt sina stadgar till syfte att stödja sådan verksamhet som är ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, vilka bedömas vara i behov av hjälp, som ej på annat sätt kan tillgodoses.”

Vidare sägs att stiftelsen därutöver kan stödja verksamhet ”för främjande av sådant socialt och medicinskt utvecklings- och forskningsarbete som kan tänkas förbättra hälsotillståndet eller levnadsförhållandena för barn, åldringar och handikappade.”

Stiftelsen stödjer riksorganisationer och föreningar med projektstöd och bidrag till riksomfattande läger och familjeträffar. Stiftelsen stödjer även forskning. Sedan år 2012 handlägger Stiftelsen ej längre ansökningar om bidrag från enskilda personer.