Ören blir miljoner

Av alla tändstickor som säljs i Sverige är 98 procent av märket Solstickan. Några ören per såld ask går direkt till Stiftelsen Solstickan.

Solstickan - en varm tradition.

Bruksask, långa och extra långa tändstickor

Bidrag till Stiftelsen Solstickan: 8 öre per ask

Hushållsask

Bidrag till Stiftelsen Solstickan: 80 öre per ask

Tändare Firepower

Tändare Firepower

Bidrag till Stiftelsen Solstickan: 5 öre st

Braständare och tändbriketter

Bidrag till Stiftelsen Solstickan: 20 öre styck