Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag 31 december.

Forskningsstipendium

Stiftelsen Solstickan utlyser årligen forskningsstipendier om 15 000 kronor/månad för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Beroende på ansökans vetenskapliga kvalitet kan antalet beviljade stipendiemånader variera mellan 2-4 månader. 

Stipendiet är en personlig/skattefri gåva till den sökanden och ej ett forskningsanslag som förvaltas av institutionen vid universitetet eller högskolan.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för stipendium 2022 är den 31 december 2021.

Vem kan söka stiftelsens forskningsstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor som bedriver forskning områdena barn eller äldre. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning, eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.

Tidigare stipendiater

Stipendiet kan utgå under högst 3 år. Den som ansöker om stipendium under ytterligare ett år skall redovisa sin tidigare verksamhet och redan erhållna resultat.

Ansökan

 • Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december.
 • Ansökan med bilagor ska inges i 4 exemplar och innehålla:
  • Undertecknad Ansökningsblankett
  • Forskningsplan för den del av forskningsprojektet som ansökan gäller
  • Meritförteckning
  • Uppgift om utgivna vetenskapliga skrifter
  • Intyg från den vetenskaplige handledaren
 • Ansökningshandlingar skickas till: Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm.  Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.
 • Ansökningsblanketten (exklusive bilagor) ska även skickas med e-post till info@solstickan.se.
 • För information om hur vi behandlar personuppgifter, se Information om personuppgifter.

Beslut

Beslut om fördelning fattas av Stiftelsens styrelse i april månad.

Mer information

Upplysningar om vetenskapliga frågor kan erhållas av:
Per-Anders Rydelius, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
E-post: per-anders.rydelius@ki.se
Lämna telefonnummer om du vill bli uppringd.

Upplysningar om övriga frågor kan erhållas av:
Maria Clementsson, Stiftelsen Solstickan
E-post: info@solstickan.se
Tel. 08-22 06 20 (begränsad bemanning)