Forskningsstipendium

Stiftelsen Solstickans forskningsstipeindium om 15 000 kronor/månad beviljas för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Beroende på ansökans vetenskapliga kvalitet kan antalet beviljade stipendiemånader variera mellan 2-4 månader.

Beslut om datum för nästa utlysning av forskningsstipendium tas i oktober 2020.

För information om hur vi behandlar personuppgifter, se Information om personuppgifter.