Det nyfödda barnets behov för en positiv utveckling

Ett symposium kring temat det nyfödda barnet, amning och spädbarnets kompetens till tidig kommunikation.

Medverkande

  • Monica Hedenbro, Med dr Leg Psykoterapeut
  • Hugo Lagercrantz, barnläkare, Professor Emeritus, Karolinska Institutet, samt chefredaktör för Acta Paediatrica
  • Kristin Svensson, legitimerad barnmorska, universitetsbarnmorska spec. amning, Karolinska Universitetssjukhuset; doktor i medicinsk vetenskap, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • Ann-Marie Widström, legitimerad barnmorska, docent i reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet