Utsatta barn i dagens skola

Under de senaste åren har den psykiska hälsan bland barn och ungdomar försämrats och skolresultaten sjunkit. Sveriges obligatoriska skola, barnens arbetsplats under 10 år, borde vara en hälsofrämjande skola där barn och unga får möjligheten att må bra och få tillräckliga kunskaper för att klara dagens och framtidens samhälle. Symposiets syfte var att belysa skolan som barnens arbetsmiljö och ge synpunkter på skolans behov av utveckling. 

Innehåll:

Skolidrottens himmel och helvete.
Göran Harnesk, generalsekreterare, Svenska Innebandyförbundet

Vad vet vi om våra skolbarn?
Per-Anders Rydelius, professor, Karolinska Institutet

Skolans ökande utmaningar för elever med funktionsnedsättningar.
Nicklas Mårtensson, kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet

Bortvalda barn – om barn som görs osynliga och aldrig får komma till sin rätt.
Lars H Gustafsson, barnläkare och 2015 års Solstickepristagare

Elever som riskerar att hamna utanför.
Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen

Ett referat kommer att sammanställas och publiceras inom kort.

2015 Symposium