Äldres hälsa och livssituation

Stiftelsen Solstickan anordnade den 24 maj 2013 ett seminarium som äldres hälsa och livssituation på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Innehåll:

Aktivt åldrande bland de allra äldsta
Eva Jeppsson Grassman, professor emerita, Linköpings Universitet

Clown i demensvården
Eva Riepe och Anne-Marie Möller, Glädjeverkstan

Aktivt liv och delaktighet – gäller det för demenssjuka och deras anhöriga?
Stina-Clara Hjulström, ordförande, Demensförbundet

Rikt liv hela livsresan
Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emerita, Sveriges riksdag

Äldretelefonen
Carl von Essen, generalsekreterare, Föreningen psykisk hälsa

Behov av ny form av äldreboende
Ilija Batljan, fil.dr. och vice vd, Rikshem