75-årsjubileum och symposium om utsatta barn

Den 23 maj 2011 firade Stiftelsen Solstickan sitt 75-årsjubileum och anordnade samtidigt ett symposium om utsatta barn på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Jubileet och symposiet skedde i närvaro av H.M. Drottning Silvia.

Innehåll:

Regeringens insatser till skydd och stöd för utsatta barn.
Barn- och äldreminister Maria Larsson

Att uppfostra barn utan våld; Sverige som föregångsland.
Professor Staffan Janson, Karlstad universitet

Barn som lever med pappas våld mot mamma; hur påverkas de och vad kan vi göra för att hjälpa dem?
Professor Anders Broberg, Göteborgs universitet