Demens, förhållningssätt och kompetensutveckling

Stiftelsen Solstickan anordnade den 21 november 2017 ett symposium om demens, förhållningssätt och kompetensutveckling på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Innehåll:

Tillsammans skapar vi boenden och arbetsplatser att längta till
Jane Lindell Ljunggren, initiativtagare och verksamhetschef, Hattstugan

Leva med demens – medborgarskap och samarbete
Lars-Christer Hydén, professor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård
Jeanette Eckerblad, universitetsadjunkt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska institutet

På väg mot ett mer demensvänligt samhälle
Wilhelmina Hoffman, rektor vid Stiftelsen Silviahemmet och direktör vid Svenskt Demenscentrum

Hur kan man förebygga och behandla Alzheimer? Senaste forskningsrönen
Miia Kivipelto, professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska institutet