Ändamål

Enligt Stiftelsen Solstickans stadgar, §9, skall medel användas ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses.”

Vidare sägs i §10 att Stiftelsen Solstickan därutöver, om särskilda skäl föreligger, kan stödja verksamhet ”för främjande av sådant socialt och medicinskt utvecklings- och forskningsarbete som kan tänkas förbättra hälsotillståndet eller levnadsförhållandena för barn, åldringar och handikappade.”

Stiftelsen Solstickan förvaltar Stiftelsen Franca och Massimo Rossis Solstickefond och Stiftelsen Stora Kopparbergs Bergslags AB Fond för Solstickan.

Stiftelsen Franca och Massimo Rossis Solstickefond och Stiftelsen Stora Kopparbergs Bergslags AB Fond för Solstickan hänvisar i sina urkunder till Stiftelsen Solstickans stadgar §9 och delar därmed ut ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar”.