Om stiftelsen

Till förmån för barn och gamla

Solstickan 80 år långa tändstickor

Stiftelsen Solstickan grundades 1936. Initiativtagare var Mathias Hallgren. Pengarna skulle användas "Till förmån för barn och gamla" som det också stod på askarna. Då gällde det att fylla ut direkta brister i samhällets hjälpverksamhet. En stor del av medlen gick förr till barnkoloniverksamhet för stadsbarn som behövde komma ut till sol och bad. Men när välfärden efterhand byggdes ut, blev Solstickan allt mer ett komplement till samhällets resurser. Redan tidigt inriktade man sig därför på barn med utvecklingsstörning, syn- och hörselskador, diabetes och reumatism.

Grundidén var att tändstickor var en billig produkt och knappast någon skulle avstå från att köpa dem om man ökade priset med ett halvt öre per ask. Särskilt inte om man visste att pengarna gick till ett behjärtansvärt ändamål. Eftersom tändsticksaskar såldes i miljoner blev det av miljoner halvören till slut stora pengar. Under årens lopp har mer än 100 miljoner kronor delats ut. Idag får stiftelsen 8 öre per solsticksask och 5 öre per tändare som Swedish Match säljer i Sverige.

De senaste 20 åren har målet varit att verka som en "spjutspets", att inspirera och stödja nya idéer och initiativ. Genom att Solstickan kan arbeta snabbt och effektivt har insatserna ofta blivit banbrytande, vilket bevisas av att flera verksamheter med tiden har övertagits av samhället. Vilket i sin tur inneburit att Solstickan fått resurser att ta ytterligare kliv framåt!

Solstickans framgångar beror till stor del på att idén från början fick ett starkt stöd från detaljhandeln och pressen. Under alla år har också en rad enskilda gjort stora arbetsinsatser - i samtliga fall utan någon som helst ersättning. Men viktigast av allt är att idén knutits till en så billig och nödvändig vardagsprodukt, att ingen behöver göra någon uppoffring för att hjälpa till.