Uttalande med anledning av 1986 års mottagare av Stiftelsens Solstickestipendium

Stiftelsen Solstickans styrelse har med bestörtning tagit del av de uppgifter som i en granskning i Dagens Nyheter framkommit om en person vars verksamhet fonden delade ut stipendium till 1986, Göthe Ohlsson. Styrelsens svårighet att då förstå den tragedi som pågick i lönndom har först nu 37 år senare bringats i ljuset. De brott som har begåtts av Göthe Ohlsson är oförlåtliga.

Unga människor i samhällets vård befinner sig i alla tider i en mycket utsatt position, och deras säkerhet måste garanteras.

Idag råder andra regler och rutiner för hur stipendier delas ut hos Stiftelsen Solstickan. Det lidande som drabbat utsatta barn går dock inte att reparera. Stiftelsen Solstickan vill därför rikta en ursäkt, till alla som varit utsatta på Eolshäll, för valet av stipendiemottagare 1986.

Stiftelsen Solstickans styrelse


Utdrag ur Stiftelsen Solstickans styrelseprotokoll 1986:
Den 10 februari 1986, §6, Styrelsen fattar beslut om att instifta ett Solstickestipendium samt att det första stipendiet ”skulle utgå med 100.000 kronor till främjande av den verksamhet som Göte Olsson bedrev vid Eolshäll, varvid stipendiet skulle tilldelas Intresseföreningen Svenska Röda Korset My för angivet ändamål.”