Solstickepriset 2022 till Christina Renlund

2022 års Solstickepris tilldelades leg psykolog och psykoterapeut Christina Renlund i Knivsta för sina insatser för barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras familjer. 

Motiveringen löd: Christina Renlund tilldelas 2022 års Solstickepris för sina insatser för barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras familjer. Hon har också särskilt uppmärksammat syskon. Christina har även enträget arbetat med hur vi kan hjälpa barn och familjer att berätta och framför allt hur vi kan bli bättre på att lyssna till och prata med barn. Hon har byggt kunskap från det barn, syskon och anhöriga själva säger och skrivit ett flertal böcker i området. Böcker som på så sätt givit röst åt dem som sällan hörs. 

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum och utdelas för att främja viss verksamhet, som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat.

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Priset överlämnades av Stiftelsen Solstickans ordförande Eva Frunk Lind vid en styrelselunch på Skansen den 17 januari. 

Läs Christinas tacktal här.

Solstickepriset 2022. Foto: Staffan Renlund

Christina Renlund och Stiftelsens ordförande Eva Frunk Lind. 

Foto: Staffan Renlund