Barnets bästa - vem vet bäst?

Stiftelsen Solstickan anordnade den 20 november 2006 ett seminarium som behandlade barnets bästa ur sociala, medicinska och juridiska aspekter. Några av de frågor som behandlades var:

•Barnets intresse kontra vuxnas integritet
•Hur långt ska myndigheter få samverke?
•Hur bör individer och myndigheter samverka?
•Samverkan mellan skilda discipliner och forskningsområden
•Utbildning av aktuella personalkatagorier

I panelen medverkade:

Elsie Edlund, chef för Barncentrum i Stockholm
Mari Heidenborg, tingsrättsdomare
Anna Hollander, professor i socialrätt
Anna Kaldal, doktorand i processrätt
Lena Nyberg, Barnombudsman och solstickepristagare 2006
Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri