Beviljade projektstöd

Följande projektbidrag har hittils fördelats till föreningar och organisationer.

2018

 • Idella föreningen vändpunkt/ungdom, 137 500 kr till projekt Späda barn i Goda händer
 • Barn till ensamma mammor, 150 000 kr till att bedriva förebyggande och stärkande insatser för barn och unga
 • Våga va’ dig själv, 75 000 kr till att genomföra sommarläger, ungdomsledarutbildning samt alumni/uppföljningsträffar
 • Tjejzonen, 180 250 kr till projekt Storasyster mot våld
 • KFUM Central, 100 000 kr till projekt Integration och hälsa för barn och ungdomar upp till 18 år
 • United Sisters i Stockholm, 100 000 kr till projekt När jag träffar dig glömmer jag att jag mår dåligt
 • Maskrosbarn, 110 000 kr till projekt Digitalt stöd
 • Stiftelsen Trygga Barnen, 150 000 kr till projekt Trygg Kontakt
 • Tensta Familjer & Ungdomsförening, 50 000 kr till att genom mat skapa gränslösa mötesformer för barn och unga och motverka risk för negativ utveckling
 • Riksorganisationen GAPF, 250 000 kr till tredje året av SOS Samtal och Stöd
 • Svenska ED-föreningen, 85 000 kr till lägerhelg 
 • Spädbarnsfonden, 160 000 kr till familjehelg med sorgebearbetning
 • Svensk Dysmeliförening, 50 000 kr till föreningens lägerverksamhet
 • PIO, Primär immunbristorganisationen, 15 000 kr till barn och ungdomsläger
 • Svenska Turnerföreningen, 50 000 kr till läger för barn och ungdomar
 • Svenska Noonanföreningen, 20 000 kr till sommarläger/familjekonferens
 • Svenska Cri du Chatsällskapets, 20 000 kr till familjeträff

2017

 • Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården, 305 000 kr till att inspirera till ökad kvalitet på demensvården i Sverige genom att lyfta fram goda chefsförebilder när det gäller värdegrund och bemötande.
 • Clownronden, 50 000 kr till projekt Guldstunder i vardagen.
 • Glädjeverkstan, 50 000 kr till att kunna erbjuda clownbesök på seniorboenden 2017/2018.
 • Föreningen VISIT, 100 000 kr till att fortsätta och utveckla clownverksamheten vid äldreboenden nordvästra Skåne. 
 • Stiftelsen Svenska Demenscentrum, 230 000 kr till att ta fram en handbok för primärvårdspersonal om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, 150 000 kr till att bedriva utbildning och för att bryta stigmatiseringen av blödarsjuka äldre eller blödarsjuka med HIV/Hepatit i vården eller i hemvården.

2016

 • Glädjeverkstan, 300 000 kr till clownbesök på demensboenden.
 • MIND, 300 000 kr till projekt Äldre och självmord.

Lägerverksamhet

 • Dysmeliföreningen, 40 000 kr till föreningens läger för barn.

2015

Projektstöd

 • Stiftelsen Trygga Barnen, 150 000 kr till projekt Trygg Kontakt.
 • HIV-Sverige, 50 000 kr till tredje året av projekt Självhjälpsgrupper för barn och familjer som lever med hiv 2016-2017.
 • Hidde Iyo Dhaqan, 20 000 kr till tredje året av projekt Hand i hand – ett utvecklingsprojekt för svensomaliska barn och unga med funktionsnedsättning i Malmö.
 • Internationella Bekantskaper, 50 000 kr till projekt IB Sport.
 • Clowner utan gränser, 30 000 kr till projekt Varmt Välkomna till Sverige.
 • Hushållningssällskapet, 100 000 kr till filmprojekt Matstart, barnens första mat.
 • Erikastiftelsen, 150 000 kr till utbildning i och implementering av en ny metod för tidsbegränsad psykoterapi för ungdomar och unga i vuxna 16-24 år.
 • Kvinnorättsförbundet, 40 000 kr till år tre i projekt Barn och mammor – ett projekt för våldsutsatta barn och mammor
 • Pysselbyrån, 40 000 kr till skapande verksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
 • Lisbeth Pipping, 225 000 kr till projekt Livsviktigt!, för att kunna ge ut barnböcker i ämnet att leva i ett familjehem.
 • Kvinnorättsförbundet, 80 000 kr till år två av projekt Barn och mammor – ett projekt för våldsutsatta barn och mammor.
 • Glädjeverkstan, 302 075 kr till clownverksamheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge, hösten 2015-våren 2016.
 • Barnen Först – Internationell kampanj för barns rättigheter, 35 000 kr till att genomföra det första året av Rätt till jämställdhet – ett projekt som motverkar och förebygger hedersrelaterat våld mot flickor och pojkar. 
 • Teater Sagohuset, 40 000 kr till projekt Sagodans – dans och drama för barn och unga med funktionsnedsättning, år 2, 2015.
 • United Sisters, 100 000 kr till år 2 av projekt Att vara jag, min väg till psykisk hälsa.
 • Somaliska fritids- och kulturföreningen, 35 000 kronor till tredje året av projekt Unga i centrum – ett projekt för att förebygga och motverka missbruk av droger bland svensksomaliska barn och ungdomar.
 • RFSL Stockholm, 50 000 kronor till fritidsverksamheten Egalia som riktar sig till unga hbtq-personer.
 • Jönköpings län 4H, 20 000 kr till projekt Hälsans H.
 • Ungdomars Nätverk och Gemenskap-Stockholm (UNG), 30 000 kr till att  genomföra det första året av projekt Rikare fritidsliv, ett steg för integration och jämställdhet.
 • Barn till ensamma mammor (Fryshuset), 200 000 kr till att erbjuda aktiviteter och träffar för barn till ensamstående mammor som lever i ekonomisk eller annan utsatthet.
 • Mind, 300 000 kr till en självmordsförebyggande stödlinje för barn och unga 14-25 år.
 • Furuboda IF, 40 000 kr till projekt Vägar in, aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.
 • Fryshuset, 62 980 kr till helghäng samt 56 900 kr till VÄS-utbildning inom VÄS-projektet - Vi är samhälle 3.0.
 • Fryshuset, 150 000 kr till projekt Skapa min hälsa.
 • Clownlabbet, 200 600 kr till projekt Clownlabbet för att utveckla och fördjupa clownverksamheten på barnklinikerna i Kalmar, Växjö och Västervik.
 • RBU i Stockholm, 27 000 kr till ett utbildningsprojekt för barn i skrivande och demokrati.
 • Kulturföreningen Turkos, 15 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten för att skapa förutsättningar till kreativt skapande i en kulturell miljö på teckenspråk.
 • Min Stora Dag, 100 000 kr till att ge barn med svåra sjukdomar möjlighet att förverkliga sina drömmar och få en välbehövlig paus i en vardag fylld med sjukhusrutiner.
 • Friluftsfrämjandet, 200 000 kr till projekt Mångkulturella ledare i Friluftsfrämjandet.
 • Maskrosbarn, 100 000 kr till projekt kunskap@maskrosbarn.
 • HOPP Stockholm, 365 000 kr till att fortsätta projekt Akutmottagning unga vuxna för personer som utsatts för sexuella övergrepp i vuxen ålder eller i barndomen. 
 • Stiftelsen Jiddra inte, 50 000 kr till inspirationsläger och uppföljande mentorskap för att stötta och motivera utsatta ungdomar.
 • Rapatac, 30 000 kr till projekt Rapatac Sommar 2015. Syftet är att ge riktat stöd till barn och ungdomar under sommarperioden då skolan är stängd.
 • Civilförsvarsförbundet, 50 000 kr till att arrangera tre familjeevents, Hitta Vilse, för nya svenskar med barn i Stockholmsregionen. 
 • Idrottsklubben Hephata, 85 000 kr till idrottsverksamhet för döva och hörselskadade barn, ungdomar och vuxna.
 • Hide lyo Dhaqan, 50 000 kr till läsfrämjandeprojektet 3XL: Läs. Lek Lär.
 • KFUK-KFUM Central, 100 000 kr till att skapa en mötespiats för rörelse, lek, fysisk träning och rehabilitering.
 • IK Sirius FK, 28 500 kr till att utöka det befintliga projektet Ronjabollen med gruppträffar.
 • Clownronden, 50 000 kr till att kunna utöka sin verksamhet på barnklinikerna i Skåne.
 • Friluftsfrämjandet, 200 000 kr till projekt Mångkulturella unga ledare.
 • Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, 250 000 kr till att påbörja ett treårigt projekt SOS Samtal Och Stöd.
 • Flyktingföreningen, 50 000 kr till projekt Jämställd i Sverige.
 • Somaliska kvinnors kultur förening, 45 000 kr till ett jämställdhetsprojekt för somaliska ungdomar.
 • Barnen Först – Internationell kampanj för barns rättigheter, 50 000 kr till projekt Barn Bygger Broar.
 • Rapatac, 30 000 kr till projekt Läxläsning.
 • Skogsbo, 50 000 kr till förmån för barn och ungdomar på Skogsbo.
 • Iranska Invandrar & Flyktingrådet i Stockholm (IFR), 40 000 kr till projekt Kroppen är min!

Lägerverksamhet

 • Alopeciförbundet, 20 000 kr till familjeläger maj 2016.
 • NOC Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 25 000 kr till familjedagar och kunskapsdagar.
 • Svenska Dövidrottsförbundet, 25 000 kr till vinteridrottsläger i Borlänge.
 • Stamningsförbundet, 25 000 kr till familjeläger.
 • West coast Miners, 25 000 kr till familjeläger
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, 10 000 kr till barnläger i Lillsved.
 • Synskadades Riksförbund, 40 000 kr till läger för synskadade barn i åldern 7-16 år.
 • Hjärtebarnsförbundet, 25 000 kr till seglarläger för hjärtsjuka tonåringar 14-17 år. 
 • Autism & Asperger förbundet, 40 000 kr till familjeläger 2016.
 • Tuberös Skleros Complex, 25 000 kr till familjeläger 2016.
 • Svenska HPN-föreningen Barn och Ungdom, 176 500 kronor till årlig sommarträff.
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, 200 000 kr till barn-, äldre- och familjeverksamheten för förbundets medlemmar.
 • Svenska ED-föreningen, 48 243 kr föreningens familjehelg 2015.
 • UHiS - Unga Hörselskadade i Stockholms Län, 60 000 kr till att genomföra kollon, läger och andra aktiviteter under verksamhetsåret 2015.
 • Dövblind Ungdom, 19 500 kr till sommarläger/cykelvecka.
 • NOC Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 25 000 kr till familjeläger och kunskapsdagar.
 • Sveriges Dövas Riksförbund, 40 000 kr till familjeläger för familjer bestående av döva föräldrar och barn med hörselnedsättning.
 • Föreningen FUB Jämtlands län, 30 000 kr till familjehelg.
 • Föreningen Fragile-X, 20 000 kr till familjeläger.
 • Svensk Dysmeliförening, 20 000 kr till föreningens läger.
 • Manillaskolan i Stockholm, 6 210 kr till lägerskola på Utö.
 • Kulturföreningen Ormen, 40 000 kr till läger.
 • Alopeciförbundet, 20 000 kr till läger.
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, 30 000 kr till familjeläger.
 • Njurförbundet, 20 000 kr till aktivitetshelg med föreläsning för barn och unga med kronisk njursjukdom.

 2014

 • Mind, 400 000 kr, till projekt Självmordsupplysningen - för ungas psykiska hälsa.
 • Hiv-Sverige, Riksförbundet för Hivpositiva, 50 000 kr, till att genomföra det första året av projektet Självhjälpsgrupper för barn och familjer som lever med hiv.
 • United Sisters, Fryshuset, 173 000 kr, till projekt Att vara jag, min väg till psykisk hälsa.
 • HOPP Stockholm, 363 000 kr, till projekt Akutsamtal till unga utsatta för sexuella övergrepp.
 • Maskrosbarn, 200 000 kr, till projekt kunskap@maskrosbarn.
 • Kvinnorättsförbundet, 40 000 kr, till att genomföra projekt Barn och mammor - ett projekt för våldsutsatta barn och mammor.
 • Svensk Dysmeliförening, 20 000 kr, till lägerverksamhet. 
 • Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar - väst, 20 000 kr, till seglarläger.
 • Unga Hörselskadade i Stockholms län, 20 000 kr, till föreningens verksamhet och läger.
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 15 000 kr, till föreningens familjeläger.
 • Svenska Hpn Föreningen Barn och Ungdom, 80 000 kr, till sommarträff.
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, 20 000 kr, till förbundets läger för barn och ungdomar.
 • Riksförbundet Ekeskolans Vänner, 20 000 kr, till att kunna anställa en musikpedagog till förbundets sommarläger.
 • Svenska Noonan Föreningen, 20 000 kr, till föreningens familjekonferens.
 • Svenska ED-föreningen, 20 000 kr, till föreningens familjehelg.
 • Barn till ensamma mammor, Fryshuset, 100 000 kr, till aktiviteter och träffar.
 • Glädjeverkstan, 290 704 kr, till projekt Clown i demensvården samt 292 875 kr till verksamheten på avdelning B88 på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.
 • Ideella Föreningen Vändpunkt/Ungdom, 150 000 kr, till projekt Vändpunkt.
 • Stamningsförbundet, 140 000 kr, till förbundets vår- och höstläger 2015.
 • Teaterföreningen Bröt, Kalix, 210 000 kr, till projekt Clown i demensvården i Norrbotten för att höja livskvalitén hos äldre med demenssjukdom.
 • Sportklubben Lundia Fotbollsektion, 50 000 kr, till verksamheten.
 • Föreningen Grunden Malmö, 30 000 kr, till att påbörja projekt Skapa tillsammans, ett projekt med skapande verksamhet för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.              
 • Jiddr, 204 000 kr, till att förbereda samt bedriva projekt Jiddr under dec 2014 - jan 2015 för att ge ökat stöd till barn i familjer med missbruk, som lider av psykisk ohälsa och som har hamnat i utanförskap.
 • Malmö KFUK-KFUM, 35 000 kr, till att under 2015 genomföra det första året av Barn i balans - ett utvecklingsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättning.
 • Hidde Iyo Dhaqan, 20 000 kr, till det andra året av Hand i hand - ett utvecklingsprojekt för svensk-somaliska barn och unga med funktionsnedsättning i Malmö.
 • Oxie Golfklubb, 30 000 kr, till att genomföra andra året av Unga i rörelse - ett metodutvecklingsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättning.
 • SEA-U Marint Kunskapscenter, 30 000 kr, till att genomföra projekt Bryt ytan - marina upplevelser för barn och unga med funktionsnedsättning.
 • Tuberös Skleros complex, 30 000 kr, till familjeläger sommaren 2015.
 • DHB, Riksförbundet för döva, hörselskadade och barn med språkstörning, 30 000 kr, till lägerverksamhet.
 • Riksgymnasiet för rörelsehindrade, 10 000 kr, till vinterresa för elever med funktionsnedsättning.
 • ABF Norr, 50 000 kr, till sommarupplevelser för barn och ungdomar inom projekt Ljusglimten.
 • Riksförbundet Attention, 50 000 kr, till en utbildningshelg.
 • Pannkakskyrkans Riksorganisation, 50 000 kr, till verksamheten 2015.
 • Stiftelsen Våga va dig själv, 40 000 kr, till stiftelsens aktiviteter för ungdomar. 
 • Föreningen Familjehemsmöten (FHM), 50 000 kr, till verksamhetens resor och träffar.
 • IFF Irakiska Flyktingarnas Förbund, 40 000 kr, till att nå irakiska ungdomar i Sverige med information och kunskap om stress, PTSD och stresshantering.
 • Forum SKILL, 50 000 kr, till projekt Norma för unga kvinnor med psykisk ohälsa. 
 • TRIS Tjejers Rätt i Samhället, 150 000 kr, till att utöka Jourlinjen som erbjuder hjälp till barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar.
 • Tjejzonen, 100 00 kr, till ett systervandrings-/nätvandringsprojekt. 
 • RFSL Stockholm, 150 000 kr, till projekt HBTQkojan.se, ett mentorskap på nätet som riktar sig till hbtq-personer i åldrarna 13-25 år.
 • Pysselbyrån, 50 000 kr, till verksamheten för barn som vårdas på sjukhus.
 • Eva Valentin Information, 35 000 kr, till Filmverkstan på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 • F.L.U.M. Verkstaden, 50 000 kr, till kostnader i samband med filmskaparläger för barn och ungdomar från särskolan.

2013

 • Glädjeverkstan, 150 000 kr, till projekt ”Clown i demensvården” under år 2014.
 • Föreningen Psykisk Hälsa, 100 000 kr, till projektet ”Äldretelefon” – en stödlinje för äldre som mår psykiskt dåligt.
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, 200 000 kr, till att genomföra en konferens där äldre blödarsjuka kan mötas.
 • Spädbarnsfonden, 100 000 kr, till att starta samtalsgrupper i projektet ”Stöd till far och morföräldrar som förlorat ett barnbarn”.
 • Barnen Först – Internationell kampanj för barns rättigheter. 60 000 kr, till att genomföra det tredje året av ”Jämställdhet” - ett projekt för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld 2013.
 • Kvinnorättsförbundet, 80 000 kr, till att under 2013 genomföra projektet ”Bara barn – ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor”.
 • Sveriges Dövas Hästklubb, 15 000 kr, till ridläger, veckoslutsridläger och föreningsverksamhet 2013.
 • Svenska HPN föreningen Barn och Ungdom, 30 000 kr, till sommarträff för tarmhandikappade barn, ungdomar och deras familjer.
 • Riksförbundet Ekeskolans vänner, 150 000 kr, till lägerkostnader för synskadade barn och ungdomar i grund-, sär- och träningsskola som har anknytning till Ekeskolan.
 • Svenska Noonan föreningen, 40 000 kr, till en familjekonferens 2013.
 • F.L.U.M – Förberedelse, Lek och Utvecklings Metodik, 50 000 kr, till lägerverksamhet sommaren 2013.
 • Glädjeverkstan, 135 000 kr, till clownverksamheten för svårt sjuka barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge. 

2012

 • Föreningen Psykisk Hälsa, 200 000 kr, till projekt Äldrelinjen, en stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Målet med projektet är att via telefon ge stöd till 1000 äldre personer under år 1 av verksamheten.
 • Glädjeverkstan, 100 000 kr, till pilotprojekt Clowner i åldringsvården där målgruppen är äldre personer med demens.
 • Föreningen Barnen Först, 50 000 kr, till att genomföra andra året av projektet Jämställdhet. Projektets syfte är att motverka och förebygga hedersrelaterat våld genom att hjälpa unga samt deras familjer med patriarkala värderingar att hitta sin plats i det nya samhället. Målet är vidare att förbättra integrationen bland invandrarfamiljer samt informera om jämställdhet och kvinnors rättigheter.
 • Föreningen Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, 80 000 kr, till att genomföra andra året av projektet Bara barn – ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor som startade i februari 2011. Projektets målgrupp är barn som bor tillsammans med sina mammor på skyddat boende eller nyligen fått sitt boende. Projektet fokuserar på att dessa barn får vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk och kan umgås med andra i samma situation. Målet är att erbjuda olika barnaktiviteter och utflykter samt sysselsättningar för mammorna.
 • Jens Nygren, Högskolan i Halmstad, 66 000 kr, till den första delen av ett projekt vars syfte är att utveckla en internetbaserad digital tjänst för kamratstöd för barn samt att undersöka hur en sådan digital tjänst kan främja psykisk hälsa hos utsatta barn. Fokus är på barn som drabbats av cancer.
 • Liv i Sverige, 70 000 kr, till tryck av en antologi inifrån äldreomsorgen.
 • Barn till ensamma mammor, 100 000 kr, till inkluderande aktiviteter och hälsofrämjande insatser för barn till ensamstående mammor som lever i ekonomisk eller annan utsatthet.
 • Stamningsförbundet, Sundbyberg, 179 650 kr, till Göteborgslägret samt Visbylägret, för barn mellan 7-12 år med talhandikappet stamning

2011

 • Glädjeverkstan, 100 000 kr till verksamheten med clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2010.
 • Tobaks- och Tändsticksmuseum, 50 000 kr till ett skolprogram om brandsäkerhet. 
 • Bräcke Diakoni, 200 000 kr för att genomföra en förstudie om övergrepp mot barn med funktionshinder.
 • Riksorganisationen för utsatta barn, ROFUB, 10 000 kr till verksamheten.
 • Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, 80 000 kr till projekt "Bara barn” - ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor.
 • Frälsningsarméns mellanboende Skogsbo, 159 000 kr till sin verksamhet för barn till kvinnor som varit utsatta för människohandel.
 • Föreningen Raka Spåret, 50 000 kr till att sätta upp en teater med tema mobbning och missbruk inom projekt "MORSK".
 • Barnen Först - Internationell kampanj för barns rättigheter, 60 000 kr till att genomföra projektet "Jämställdhet".
 • Föreningen Psykisk Hälsa, 200 000 kr till att starta ett projekt för att stödja unga vuxna som mår psykiskt dåligt och är självmordsbenägna.
 • Maskrosbarn, 30 000 kr till behandlande stödsamtal med ungdomar i åldern 14-18 år, som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom, och som blivit utsatta för misshandel eller övergrepp.
 • HOPP Stockholm, 100 000 kr till projektet: Dags att snacka sex, övergrepp och grooming.

2010

 • Föreningen Maskrosbarn beviljas 30 000 kr till sommarlägerverksamhet för sextio ungdomar som lever tillsammans med en psykiskt sjuk eller missbrukande förälder. 
 • Sveriges Dövas hästklubb beviljas 15 000 kr till föreningens ridläger, veckoslutsridläger, ULK-kurser och föreningsverksamhet 2010.
 • Hidde lyo Dhaqan beviljas 30 000 kr till aktivitetsläger för ca 30 barn och unga med funktionsnedsättning i Malmö. 
 • Kraniofaciala föreningen i Sverige beviljas 30 000 kr till barn- och ungdomsläger.
 • Svenska Noonan Föreningen beviljas 40 000 kr till familjekonferens.
 • Svensk Dysmeliförening beviljas 40 000 kr till familjeläger för barn och ungdomar med dysmeli (född utan arm, ben eller del därav).
 • Skota Hem beviljas 40 000 kr till inköp av båt, Access 2.3, till seglarverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Clownetterna beviljas 30 000 kr till sjukhusclownverksamhet.
 • Glädjeverkstan beviljas 100 000 kr till verksamheten med clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2010.        
 • Grunden Bois beviljas 30 000 kr till verksamhetens matcher, resor och cuper för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Millesgården beviljas 50 000 kr till projekt för att bedriva konstpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar med autism och asperger syndrom.
 • Ponnygården Arken, Malmö beviljas 25 000 kr till att genomföra ridverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder under 2010-2011.

2009

 • Södra Missionsförsamlingen/Andreaskyrkan, Stockholm, 25 000 kr till att fortsätta och vidareutveckla verksamheten ”Bryt ensamhetens mur”.
 • Hand i Hand 2009, Södra Skånes Distrikt av Svenska Scoutförbundet, Lund, 30 000 kr till Hand i Hand-lägret för 15 funktionshindrade ungdomar.
 • Maskrosbarn, Stockholm, 29 000 kr till lägerverksamhet för 20 ungdomar mellan 14-17 år som lever eller levt tillsammans med en förälder som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom.Bryggan, Stockholm, 25 000 kr till familjeläger och aktiviteter för familjer där den ena föräldern sitter eller har suttit i fängelse.
 • Sagohuset, Lund, 25 000 kr till dans- och dramakollo för barn med funktionshinder.
 • Dövblind Ungdom, 35 000 kr till sommarläger för dövblinda barn och ungdomar i åldern 7-18 år på Åminne Fritidsanläggning samt på Furuboda.

2008

 • Grunden Bois, Göteborg, 20 000 kr till verksamhetens matcher och träningar
 • Ponnygården Arken, Malmö, 20 000 kr till att utveckla verksamheten för socialt utsatta barn med funktionshinder.
 • Södra Missionsförsamlingen/Andreaskyrkan, Stockholm, 20 000 kr till verksamheten ”Bryt ensamhetens mur”.
 • KFUK-KFUM Uppsala, 20 000 kr till omkostnader vid daglägerverksamheten
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 20 000 kr till familjehelg.
 • Bryggan, Stockholm, 30 000 kr till familjeläger för familjer där den ena föräldern sitter eller har suttit i fängelse.
 • Anonymous, Föräldraföreningen för hjärnsjuka barn utan diagnos, 20 000 kr till familjehelg.
 • Hydrochat, 20 000 kr till familjeträff på Barnens Ö.
 • Attentions Riksförbund, 20 000 kr till helg-/sommarläger.
 • Svensk Dysmeliförening, 20 000 kr till lägerverksamheten.
 • Svenska Noonan föreningen, 20 000 kr till familjekonferens.
 • UngdomsFöreningen Viljan, Vänersborg, 15 000 kr till sommarläger .
 • Sagohuset, Lund, 21 000 kr till dans- och dramakollo för barn med olika funktionshinder.
 • IFAH – Idrottsföreningen För Alla Handikappade, 20 000 kr till kostnader i samband med tävlingar och läger
 • Stockholm United, 20 000 kr till kolloverksamhet för papperslösa barn.
 • Kraniofaciala föreningen i Sverige, 20 000 kr till barn- och ungdomssommarläger.
 • Ottelinskolan, Uppsala, 14 700 kr till att delta i ”Ungdomsspelen” – en friidrottstävling för särskolan i Stockholm.
 • Särskolan i Huddunge, Heby kommun, 5 000 kr till skolresa till Furuvik.
 • Föreningen Autism i Uppsala, 20 000 kr till rekreation/fritidsaktivitet i form av abonnerat besök på delfinariet på Kolmården.
 • Föreningen Grunden, Göteborg, 20 000 kr till inköp av handikappanpassat curlingsspel.
 • FIFH – Föreningen idrott för Handikappade, Malmö, 20 000 kr till inköp av ny idrottsutrustning.
 • Kulturand, Knivsta, 25 000 kr till att producera videofilmer om livsfrågor för teckenspråkiga barndomsdöva.
 • Pimento, Ystad, 50 000 kr till efterarbetet med dokumentärfilmen ”Den som vågar”.
 • Stiftelsen Handicat, 20 000 kr till handikappanpassning av segelbåten
 • Handicat.