Ansökan

 

Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för projektstöd våren 2018 gick ut den 16 februari. Skriftlig beslut skickas ut vecka 15. Sista ansökningsdag för projektstöd hösten 2018 är den 4 september. 

För information om vilken typ av projekt som stöds, se Projekstöd

Någon särskild ansökningsblankett finns ej men ansökan om projektbidrag bör innehålla

  • kontaktuppgifter (på förstasidan och ska inkludera uppgift om till vilket plusgiro/bankgiro/bankkonto som eventuellt beviljade medel skall sättas in),
  • en beskrivning av sökandens verksamhet,
  • en beskrivning av det aktuella projektet (syfte, målgrupp),
  • uppgift om summa som söks och den ekonomiska planen för projektet.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger.

Ansökan skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisningen skall innehålla en berättelse om hur projektet genomförts och resultatet. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.