Sök postdoc-bidrag

Sista ansökningsdag: 31 december

Stiftelsen Solstickan utlyser ett postdoc-bidrag inom området barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Postdoc-bidraget omfattar ett års lön. Bidragsformen syftar till att ge yngre nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningsdatum. Postdoc-tjänstgöringen skall förläggas till annan institution än där avhandlingsarbetet utfördes.

Postdoc-bidraget innebär lön för ett år om 33 000 kr/mån + LKP och skall förvaltas av den högskola/universitet där tjänsten är lokaliserad. Till lönen tillkommer ett driftbidrag om 50 000 kr att användas under året. Stiftelsen Solstickan kommer att utöver lön och driftsbidrag betala del av högskolans/universitetets sk OH/INDI-kostnad men med ett maximalt belopp motsvarande 30% OH/INDI-kostnad. Skulle OH/INDI-kostnaden överstiga 30% förväntas mottagande högskola/universitet ansvara för mellanskillnaden.

Ansökan inges i fyra exemplar och ska innehålla:

  • Ett personligt brev med projektidé och motivation till ansökan om postdoc-stöd.
  • Sammanfattning av avhandling och forskningsplan med projekttitel, frågeställning och metod. Max 5 sidor.
  • CV inkl. publikationslista. Max 4 sidor.
  • Intyg från ”mottagande” institution att institutionen är beredd att bereda plats för bidragsmottagaren.

Ansökan kan skrivas antingen på svenska eller engelska.

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december på adress: Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 StockholmAnvänd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.

Beslut om fördelning fattas av Stiftelsens styrelse i april månad. 

Upplysningar om vetenskapliga frågor kan erhållas av:

Per-Anders Rydelius, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus E-post: per-anders.rydelius@ki.se Tel. 08-517 772 05(06)

Upplysningar om övriga frågor:

Maria Clementsson, Stiftelsen Solstickan E-post: info@solstickan.se Tel. 08-22 06 20