Solstickepriset år 2016 till Jane Lindell Ljunggren

Stiftelsen Solstickan delar varje år ut ett Solstickepris för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i Stiftelsen Solstickans stadgar. Priset har delats ut sedan 1986.

Solstickepriset utdelas för att främja en verksamhet som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat samtidigt som en del av priset är personligt och avsett att vara en personlig uppmuntran.

Prinsessan Christina Fru Magnuson och årets Solstickepristagare Jane Lindell Lunggren

Prinsessan Christina Fru Magnuson och årets Solstickepristagare Jane Lindell Lunggren. Foto: Peter Knutson 

Årets Solstickepris om 150 000 kr har den 25 maj 2016 tilldelats Jane Lindell Ljunggren från Gotland. Motiveringen löd: 2016 års Solstickepris går till Jane Lindell Ljunggren, eldsjäl och visionär, som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom.

Priset delades ut på sedvanligt sätt av Stiftelsens hedersordförande, Prinsessan Christina fru Magnuson, vid Solstickans årslunch på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Postdoc- och forskningsstipendier

Postdoc anslag 2016

Stiftelsen utlyste för första gången i år ett postdoc-anslag inom området äldres villkor och åldrande, omfattande ett års lön. Bidragsformen syftar till att ge yngre nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär.

2016 års postdoc anslag tilldelas psykolog Ninni Persson för sitt projekt Positive and negative influences on the aging brain and cognitive functions. The contribution of health, genetics, and exercise.

Forskarstipendium 2016

Stiftelsen utlyser varje år forskarstipendier för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Den ansökan som till sin originalitet och betydelse håller särskilt hög klass tilldelas ett Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr.

2016 års Rolf Zetterström Stipendium gick till Ramona Shenell, sjuksköterska i Göteborg, för sitt projekt Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård av äldre.

Vidare har forskarstipendier om 60 000 kr per person tilldelats:

  • Niklas Löfgren, fysioterapeut i Stockholm, för sitt project Gait and balance performance in Parkinson's disease - evaluation of a clinical balance tool and a new training regime.
  • Elin Nilsson, beteendevetare i Linköping, för sitt projekt Par som hanterar demenssjukdom: Vi-skap och kommunikativa strategier.
  • Liv Thalén, logoped i Stockholm, för sitt projekt Att bedöma den medicinska beslutsförmågan hos äldre personer med kognitiv nedsättning.