Solstickepriset år 2015 till Lars H Gustafsson

Stiftelsen Solstickan delar varje år ut ett Solstickepris för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i Stiftelsen Solstickans stadgar. Priset har delats ut sedan 1986.

Solstickepriset utdelas för att främja en verksamhet som ligger pristagarna särskilt varmt om hjärtat samtidigt som en del av priset är personligt och avsett att vara en personlig uppmuntran.

Lars H Gustafsson

Prinsessan Christina, fru Magnuson, och årets solstickepristagare Lars H Gustafsson.      
Foto: Peter Knutson 

Årets Solstickepris om 150 000 kr har tilldelats Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, med motiveringen ”för att på ett enastående sätt, kraftfullt och outtröttligt, arbetat med målet att öka allmänhetens förståelse för barn och att samla samhällets krafter för barnens bästa".

Priset delades på sedvanligt sätt ut av Stiftelsens hedersordförande, prinsessan Christina, fru Magnuson vid Stiftelsens symposium, Utsatta barn i dagens skola, den 7 oktober 2015, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Forskningsstipendier

Stiftelsen utlyser varje år forskarstipendier för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Den ansökan som till sin originalitet och betydelse håller särskilt hög klass tilldelas ett Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr.

Vid stiftelsens styrelsemöte i mars i år beslöts att 2015 års Rolf Zetterström Stipendium skulle gå till Martin Hassler-Hallstedt, psykolog, Lund, för sitt projekt APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.

Vidare beviljades forskarstipendier om 60 000 kr per person till:

  • Emilia Hagman, nutritionist, Stockholm. Prediabetes bland barn och ungdomar med fetma: Prevalens, orsaker och konsekvenser.
  • Laleh Nayeb, logoped, Uppsala. Validering av ett screeningförfarande för att upptäcka misstänkt språkstörning hos tvåspråkiga barn vid 2,5 års ålder på BVC.
  • Carmen Ryberg, psykolog, Göteborg. Psykologisk utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas med kirurgi eller kateterteknik på grund av medfött hjärtfel.

samt forskarstipendier om 45 000 kr per person till:

  • Pernilla Garmy, skolsköterska, Lund. Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser - en utvärderingsstudie i skolmiljö.
  • Anna-Clara Rullander sjuksköterska, Umeå. Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.
  • Charlotte Willfors, psykolog, Stockholm. Discordant monozygotic twin pair design to explore behavior and neurocognition in autism spectrum disorder and ADHD.