Solstickepriset år 2013 till Barbro Westerholm

Barbro Westerholm

Stiftelsen Solstickan styrelse har tilldelat årets Solstickepris, 150 000 kr, till Barbro Westerholm i Stockholm, med motiveringen ”för ett inkännande, personligt och kraftfullt engagemang i äldres situation som går utöver det som kan förväntas av en professionell ämbetskvinna och hängiven politiker.”

Solstickepriset delas ut varje år sedan 1986 för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

2 miljoner kronor till Stiftelsen

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Sedan 1936 har det sålts ca 10 miljarder askar i Sverige, vilket innebär över 100 miljoner kronor till stiftelsen sedan start. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus gåvor inbringade drygt 2 miljoner kronor.

Projektbidrag


Vid Stiftelsens årsmöte beslöt styrelsen att bevilja medel till följande projekt:

• Glädjeverkstan beviljas 150 000 kr till projekt ”Clown i demensvården” under år 2014.

• Föreningen Psykisk Hälsa beviljas 100 000 kr till projektet ”Äldretelefon” – en stödlinje för äldre som mår psykiskt dåligt.

• Förbundet Blödarsjuka i Sverige beviljas 200 000 kr till att genomföra en konferens där äldre blödarsjuka kan mötas.

• Spädbarnsfonden beviljas 100 000 kr till att starta samtalsgrupper i projektet ”Stöd till far och morföräldrar som förlorat ett barnbarn”.

• Barnen Först – Internationell kampanj för barns rättigheter, beviljas
60 000 kr till att genomföra det tredje året av ”Jämställdhet” - ett projekt för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld 2013.

• Kvinnorättsförbundet beviljas 80 000 kr till att under 2013 genomföra projektet ”Bara barn – ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor”.

• Sveriges Dövas Hästklubb beviljas 15 000 kr i bidrag till ridläger, veckoslutsridläger och föreningsverksamhet 2013.

• Svenska HPN föreningen Barn och Ungdom beviljas 30 000 kr till sommarträff för tarmhandikappade barn, ungdomar och deras familjer.

• Riksförbundet Ekeskolans vänner beviljas 150 000 kr till lägerkostnader för synskadade barn och ungdomar i grund-, sär- och träningsskola som har anknytning till Ekeskolan.

• Svenska Noonan föreningen beviljas 40 000 kr till en familjekonferens 2013.

• F.L.U.M – Förberedelse, Lek och Utvecklings Metodik, beviljas 50 000 kr till lägerverksamhet sommaren 2013.

• Glädjeverkstan beviljas 135 000 kr till clownverksamheten för svårt sjuka barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.

Forskningsstipendier


Stiftelsen Solstickan utlyser varje år stipendier, ett var på 50 000 kr , för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Den ansökan som till sin originalitet och betydelse håller särskilt hög klass tilldelas årets Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr.

Årets Rolf Zetterström Stipendium går till:

• Ninni Persson, psykolog, Stockholms Universitet
Neural correlates of cognitive dysfunction due to health variation and genetic risk in older adults.

Övriga forskningsstipendier, om 30 000/60 000 kr vardera, har tilldelats:
 60.000 kr
• Kine Johansen, sjukgymnast, Uppsala Universitet
Strukturerade observationer av motorisk förmåga hos Barnhälsovården
• Jeanette Eckerblad, sjuksköterska, Linköpings universitet
Är äldremottagning för äldre personer med multisjukdom bättre och billigare än vanlig vård?- randomiserad studie med fokus på hälsa, trygghet och ekonomi. .
• Jenny Nilsson , sjuksköterska , Karolinska Institutet
Livssituation hos unga som har haft barncancer- en longitudinell studie
30 000 kr
• Cecilia Montgomery, sjukgymnast, Uppsala Universitet
SOMP-IT Structured Obervation of Motor Performance; diskriminativ och kriterierelaterad validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader) hos barn.
• Carlos Aguilar, ingenjör, Karolinska Institutet
Computerized Tools: a substitue or a supplement when diagnosing Alsheimer’s disease.
• Anna-Klara Rullander, sjuksköterska Umeå Universitet
Ungdommars upplevelse av att genomgå skolioskirurgi
• Elisabeth Brodin, sjukgymnast, Göteborgs Universitet
Aktivitet och delaktighet vid blödarsjuka. Intervjustudie med blödarsjuka om hur de upplever och handskas med sin kroniska sjukdom i sin vardag och hur de uppfattar att sjukvården och andra samhällsfunktioner möter upp deras behov.
• Babak Hooshmand, läkare Karolinska Institutet
Påverkan av vitamin D på kognitiva funktionshinder, hjärnvolymer och Alzheimers sjukdoms biomarkörer i cerebrospinal vätska hos äldre människor
• Anneli Orrung Wallin, sjuksköterska, Lunds Universitet
Personalens betydelse inom vård och omsorg av äldre personer. Vilka faktorer bidrar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse?

Vid frågor, välkommen att kontakta Stiftelsen Solstickans kansli, tel. 08-22 06 20 eller info@solstickan.se