Solstickepriset år 2012 till Stina-Clara Hjulström

Stina-Clara Hjulström

Stiftelsen Solstickan styrelse har tilldelat årets Solstickepris, 150 000 kr, till Stina-Clara Hjulström i Stockholm, med motiveringen ” för att med stark och professionell röst framfört demenssjukas rätt till värdigt liv. Spridning av kunskap om demens samt behovet av bra stöd för demenssjuka och deras anhöriga är den röda tråden i Stina-Claras outtröttliga engagemang.”

Stina-Clara har i åratal engagerat sig, med en stark röst, i demensvården i Sverige i alla möjliga sammanhang och lyft fram demenssjukas behov. Sedan 1997 är hon ordförande i Svenska demensförbundet, ett förbund med 130 lokalföreningar och 11000 medlemmar.

Solstickepriset delas ut varje år sedan 1986 för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

2 miljoner kronor till Stiftelsen

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Sedan 1936 har det sålts ca 10 miljarder askar i Sverige, vilket innebär över 100 miljoner kronor till stiftelsen sedan start. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus gåvor inbringade drygt 2 miljoner kronor.

Projektbidrag

Vid Stiftelsens årsmöte beslöt styrelsen att bevilja medel till följande projekt:

  • Föreningen Psykisk Hälsa, 200 000 kr, till projekt Äldrelinjen, en stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Målet med projektet är att via telefon ge stöd till 1000 äldre personer under år 1 av verksamheten.
  • Glädjeverkstan, 100 000 kr, till pilotprojekt Clowner i åldringsvården där målgruppen är äldre personer med demens.
  • Föreningen Barnen Först, 50 000 kr, till att genomföra andra året av projektet Jämställdhet. Projektets syfte är att motverka och förebygga hedersrelaterat våld genom att hjälpa unga samt deras familjer med patriarkala värderingar att hitta sin plats i det nya samhället. Målet är vidare att förbättra integrationen bland invandrarfamiljer samt informera om jämställdhet och kvinnors rättigheter.
  • Föreningen Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, 80 000 kr, till att genomföra andra året av projektet Bara barn – ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor som startade i februari 2011. Projektets målgrupp är barn som bor tillsammans med sina mammor på skyddat boende eller nyligen fått sitt boende. Projektet fokuserar på att dessa barn får vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk och kan umgås med andra i samma situation. Målet är att erbjuda olika barnaktiviteter och utflykter samt sysselsättningar för mammorna.
  • Jens Nygren, Högskolan i Halmstad, 66 000 kr, till den första delen av ett projekt vars syfte är att utveckla en internetbaserad digital tjänst för kamratstöd för barn samt att undersöka hur en sådan digital tjänst kan främja psykisk hälsa hos utsatta barn. Fokus är på barn som drabbats av cancer.

Forskningsstipendier

Stiftelsen Solstickan utlyser varje år stipendier, ett var på 50 000 kr , för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Den ansökan som till sin originalitet och betydelse håller särskilt hög klass tilldelas årets Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr.

Årets Rolf Zetterström Stipendium går till:

  • Anna Siverskog, samhällsvetare, för sitt projekt Vid regnbågens slut: En kvalitativ studie om äldre hbtq-personer.

Övriga forskningsstipendier, om 50 000 kr vardera, har tilldelats:

  • Anna Brorson, leg arbetsterapeut, för sitt projekt Tillgänglighet i samhällets offentliga miljöer för personer med demens.
  • Anna Lundh, läkare, för sitt projekt Children´s Global Assessment Scale (CGAS): en skala för funktionsbedömning av barn och ungdomar med psykiska symtom. Användbart utfallsmått vid utvärdering av verklighetens vård.
  • Catarina Nahlén , leg sjuksköterska, för sitt projekt Stresshantering och emotionellt välbefinnande hos personer med hjärtsvikt – en randomiserad kontrollerad studie.
  • Roland Zügner, leg sjukgymnast, för sitt projekt Påverkar benlängdsskillnaden gångmönstret hos barn med cerebral pares?

 Foto: Peter Knutson