Solstickepriset år 2011 till H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia, har tilldelats årets Solstickepris, 150 000 kr, med motiveringen ”För en unik och självuppoffrande gärning att stödja utsatta barn och gamla.”

Drottning Silvia har under många år visat ett genuint och starkt engagemang för barn och gamla. 1999 tog Drottningen initiativet att grunda stiftelsen World Childhood Foundation (WCF), som ska verka för förbättrade villkor för barn runt om i världen. Stiftelsen stöder ett stort antal projekt i ett 15-tal länder. WCF finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Vid 20-årsjubileet av Barnkonventionen, 2009, tog H.M. Drottning Silvia initiativet till att involvera ett flertal barnorganisationer — Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS-Barnbyar, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation - i ett samarbete för att ytterligare föra ut innehållet i konventionen i Sverige. Ett samarbete som utmynnat i seminarier och inspirationsdagar både i Sverige och på EU-nivå.

Vid World Child & Youth Forum, hösten 2010, uttalade sig H.M. Drottning Silvia om utsatta barn i dagens samhälle:

”Vi vet att det är vår barndom som präglar vårt vuxenliv. Ju fler barn och unga, som får växa upp i miljöer, där de känner stöd i såväl med- som motgångar, desto större är chansen att de inte hamnar i ett destruktivt utanförskap, som ibland leder till ohälsa, missbruk och kriminalitet. Jag önskar innerligt att varje barn skall känna sitt värde. Det finns barn som inte gör det och som inte orkar tycka om sig själva. För dessa barn är det ännu viktigare att vi vuxna stannar upp, ser dem, och visar att det finns en hoppfull framtid även för dem”.

På Drottningens initiativ och med ett starkt engagemang från Hennes sida har Silviahemmet i Drottningholm byggts upp. Stiftelsen Silviahemmet, där Drottningen är en aktivt arbetande ordförande, främjar vetenskaplig forskning och bereder undervisning, utbildning och vård inom demensområdet. Drottning Silvia arbetar aktivt för de handikappade. Hon är ordförande i Kungaparets Bröllopsfond, som stöder forskning kring sport och idrott för handikappad ungdom.

Hon är också ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Drottningen har studerat teckenspråk för att lättare kunna kommunicera med hörselskadade.

Drottning Silvia är hedersledamot i ett stort antal organisationer och föreningar, som till exempel Svenska Friidrottsförbundet, Barncancerfonden i Sverige och Rädda Barnen.

Solstickepriset delas ut varje år sedan 1986 för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Drygt 2,2 miljoner kronor till Stiftelsen

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Sedan 1936 har det sålts ca 10 miljarder askar i Sverige, vilket innebär över 100 miljoner kronor till stiftelsen sedan start. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus gåvor inbringade drygt 2,2 miljoner kronor.

Projektbidrag

Bidrag har utdelats till följande projekt.

 • Glädjeverkstan, 100 000 kr till verksamheten med clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2010.
 • Tobaks- och Tändsticksmuseum, 50 000 kr till ett skolprogram om brandsäkerhet.
 • Bräcke Diakoni, 200 000 kr för att genomföra en förstudie om övergrepp mot barn med funktionshinder.
 • Riksorganisationen för utsatta barn, ROFUB, 10 000 kr till verksamheten.
 • Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, 80 000 kr till projekt "Bara barn” - ett stödprojekt för barn till våldsutsatta mammor.
 • Frälsningsarméns mellanboende Skogsbo, 159 000 kr till sin verksamhet för barn till kvinnor som varit utsatta för människohandel.
 • Föreningen Raka Spåret, 50 000 kr till att sätta upp en teater med tema mobbning och missbruk inom projekt "MORSK".
 • Barnen Först - Internationell kampanj för barns rättigheter, 60 000 kr till att genomföra projektet "Jämställdhet".

Forskningsstipendier

Stipendier har tilldelats sex stipendiater.

Ett Rolf Zetterström Stipendium á 100 000 kr har beviljats

 • Elin Taube, leg röntgensjuksköterska, doktorand, för sitt projekt Ensamhet bland äldre: upplevelser, orsaker, effekter, samband och prevention.

Forskningsstipendium à 80 000 kr har vidare utgått till följande:

 • Cecilia Elam Edwén, leg sjukgymnast, doktorand, för sitt projekt  Muscle power and postural control compared to clinical tests for balance; do we find the ones at risk for fall.
 • Marina Jonsson, leg sjuksköterska, för sitt projekt Kunskapsöverföring om barnastma i primärvården – klinisk studie om följsamhet till behandlingsriktlinjer.
 • Debora Rizzuto, doktorand, för sitt projekt Developing dementia after age 75: life expectancy, length of survival and disease severity.
 • Susanna Stenevi Lundgren, sjukgymnast, magister, för sitt projekt Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?
 • Majlis Winberg Salomonsson, leg psykolog, M.Sc in Psychology, för sitt projekt Troubled babies – troubled kids? A Follow-up of Mother Infant problems.
Solstickan stipendiater

Fotograf: Peter Knutson