Solstickan 75 år

När Solstickan nu firar 75 år är det på sin plats att berätta om kopplingen mellan Stiftelsen Solstickan, svenska prinsessor, Barnens Dag rörelsen, Länsstyrelserna, den svenska tändsticktillverkningen och forskningen vid Karolinska Institutet.

Säkerhetständstickan är en svensk världssuccé som fortfarande efter mer än 150 år
är något alla känner till. För de flesta är tändstickan förknippad med begreppet Solstickan och med Einar Nermans Solstickepojke.

Få vet nog idag att säkerhetständstickan var resultatet av ett lyckosamt arbetsmiljöprojekt vid Karolinska Institutet vid mitten av 1800-talet. Vid tändstickstillverkning runt om i världen användes på den tiden vit fosfor som var lättantändlig. Man förstod inte att vit fosfor var giftig trots att ämnet användes illegalt som fosterfördrivningsmedel och vanligen ledde till döden även för den gravida mamman. I tändsticksfabrikerna orsakade den vita fosforn sjukdom och död hos fabriksarbetarna. Mest känd är åkomman ”fosforkäke”, käkbensnekros, som innebar att käkbenen bröts ned av en inflammationsprocess och var första tecknen på allvarlig fosforförgiftning som successivt kunde leda till döden.

På Karolinska Institutet fanns kemiprofessorn Gustaf Erik Berggren (som senare tog
efternamnet Pasch). Han var elev till professor Jöns Jacob Berzelius (en av Karolinska
Institutets och Svenska Läkaresällskapets grundare). Tillsammans lyckades Pasch och Berzelius hitta ett sätt att få bort den vita fosforn ur tändstickproduktionen, ersätta
den med röd fosfor och ta fram den blivande säkerhetständstickan. Pasch fick patent på den nya tändstickan som han hade fram till 1852 och försökte tillverka den på S.J Bagges tändsticksfabrik i Stockholm. Produktionen gick emellertid inte så bra.

På den tiden fanns det två bröder Lundström i Jönköping. Den ene var CF (Carl
Franz) och den andre var JE (John Edvard). De var båda riktiga entreprenörer. Tillsammans kunde de förverkliga den storskaliga produktionen av tändstickor – en världssuccé med flera medaljer på världsutställningar. Deras fabrik, Jönköpings Tändstickfabrik, grundades 1845 och blev en i raden av framgångsrika
svenska tändsticksfabriker. En annan tändstickspionjär var Hans Henrik von Essen i Tidaholm. I början av 1860-talet startades där tändsticksfabriken Vulcan. År 1870 tillverkade 122 anställda 19 200 tändsticksaskar varje dag. Tjugo år senare hade arbetsstyrkan tiodubblats och uppgick till cirka 1 200 personer. Så småningom gick produktionen om fabriken i Jönköping och Vulcan blev störst i världen på tändstickor. En tredje plats för tändstickproduktion på 1860-talet var Mönsterås. Där byggde familjen Kreuger en av sina fabriker och byggde sedan fabriker också i Kalmar och i Fredriksdal. Kalmargruppen blev mycket framgångsrik med export till stora delar av världen.

I början av 1900-talet fanns det många tändstickfabriker runt om i Sverige. 1903
gick sex av landets större tändsticksfabriker (Jönköpings Tändsticksfabrik, Jönköpings
västra, Vulcan, Uddevalla, Annebergs och Västerviks nya) ihop och bildade Jönköpings
& Vulcans Tändsticksfabriks AB, förkortat Jönköpings Tändsticksfabriks AB.
”Tändstickspionjären Hans Henrik von Essen startade tändsticksfabriken Vulcan i Tidaholm i början av 1860-talet”. För att producera mer och billigare började tillverkningen mekaniseras. Hyvelmaskiner kom på 1840-talet och följdes av svarvar och hackar för askfanér och splint under senare hälften av 1800-talet.

Familjen Kreuger genomförde också sammanslagningar. Deras fabriker i Kalmar,
Fredriksdal och Mönsterås slogs 1912 ihop till AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik
för att 1913 slås ihop med med en rad andra tändsticksföretag varvid AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker grundades.

1917 kunde Ivar Kreuger genomföra en större företagsfusion då AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker gick samman med Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabriks AB varvid Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) uppstod. 1980 byttes namnet till Swedish Match.

Stiftelsen Solstickan konstituerades den 16 januari 1936. Initiativtagarna var Mathias
Hallgren, direktör i Svenska Tändsticksbolagets försäljningsaktiebolag och Robert Sällberg, polisdomare och Barnens Dag-general i Stockholm. Tillsammans hade de uppvaktat överståthållaren Torsten Nothin i Stockholm med idén att stödja utsatta barn och gamla runt om i landet. Det fanns en koppling till Barnens Dagrörelsen vars syfte var att fylla ut direkta brister i samhällets hjälpverksamhet som till exempel att ordna barnkoloniverksamhet för stadsbarn som behövde komma ut till sol och bad men också att stödja barn och gamla med funktionshinder av olika slag. Genom att en liten summa, räknad i ören, från varje såld tändsticksask avsattes till en fond skulle stöd kunna ges till behövande barn och gamla runt om i landet via Länskommittéer
som kände sin lokala befolkning och kunde fördela medlen.

Stiftelsen Solstickan blev en succé. Prinsessan Sibylla accepterade att bli stiftelsens
hedersordförande och efterträddes av sin dotter Prinsessan Christina Fru Magnuson.
För Solstickan är det hedrande, traditionsenligt och naturligt kan man säga att
2011 års Solstickepristagare, vid 75-årsjubileet, är H.M. Drottning Silvia, som genom sin gärning förverkligar Solstickans intentioner men också kom att bli framlidna Prinsessans Sibyllas svärdotter.

Av: Per-Anders Rydelius, vice ordförande Stiftelsen Solstickan