Solstickepriset 2010 till Lars Bratt

Lars Bratt, grundare av Klassmorfar

Lars Bratt, grundare av Klassmorfar, har tilldelats årets Solstickepris, 100 000 kr, med motiveringen ”för ett initiativ i Barnkonventionens anda genom att som Klassmorfar och vuxen förebild finnas till hands för barn i skolan, stärka deras självkänsla och sociala kompetens och förbättra undervisningsklimatet”.

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Drygt 1,3 miljoner kronor till Stiftelsen

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Sedan 1936 har det sålts ca 10 miljarder askar i Sverige, vilket innebär över 100 miljoner kronor till stiftelsen sedan start. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus gåvor inbringade drygt 1,3 miljoner kronor.

548 988 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på 548 988 kronor.

Projektbidrag

Följande organisationer och föreningar har erhållit anslag:

 • Föreningen Maskrosbarn beviljas 30 000 kr till sommarlägerverksamhet för sextio ungdomar som lever tillsammans med en psykiskt sjuk eller missbrukande förälder.
 • Sveriges Dövas hästklubb beviljas 15 000 kr till föreningens ridläger, veckoslutsridläger, ULK-kurser och föreningsverksamhet 2010.
 • Hidde lyo Dhaqan beviljas 30 000 kr till aktivitetsläger för ca 30 barn och unga med funktionsnedsättning i Malmö.
 • Kraniofaciala föreningen i Sverige beviljas 30 000 kr till barn- och ungdomsläger.
 • Svenska Noonan Föreningen beviljas 40 000 kr till familjekonferens.
 • Svensk Dysmeliförening beviljas 40 000 kr till familjeläger för barn och ungdomar med dysmeli (född utan arm, ben eller del därav).
 • Skota Hem beviljas 40 000 kr till inköp av båt, Access 2.3, till seglarverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Clownetterna beviljas 30 000 kr till sjukhusclownverksamhet.
 • Glädjeverkstan beviljas 100 000 kr till verksamheten med clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2010.       
 • Grunden Bois beviljas 30 000 kr till verksamhetens matcher, resor och cuper för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Millesgården beviljas 50 000 kr till projekt för att bedriva konstpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar med autism och asperger syndrom.
 • Ponnygården Arken, Malmö beviljas 25 000 kr till att genomföra ridverksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder under 2010-2011.

Forskningsanslag

Fem stycken forskningsanslag à 50 000 kr har utgått till följande:

 • Agneta Breitholtz, doktorand, för sitt projekt "Självbestämmande hos äldre som bor i egen bostad och har hjälp av kommunal hemtjänst".
 • Anna Gerber Ekblom, biträdande överläkare, för sitt projekt "Handfunktion hos barn med missbildning inom övre extremiteten".
 • Maria Gottvall, doktorand. för sitt projekt "Vaccin mot cervixcancer – Etiska och sociala aspekter: kartläggning, intervention och exploration".
 • Susanne Stenevi Lundgren, legitimerad sjukgymnast, och magister, för sitt projekt "Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?"
 • Pia Yngman-Uhlin, legitimerad sjuksköterska och universitetsadjunkt, för sitt projekt "Sömnproblem hos äldre patienter med periotonealdialys".