Möt Anders Carlberg, grundare av Fryshuset och Solstickepristagare 2009

Möt Anders Carlberg, mannen som brinner för utsatta barn och ungdomar i dagens samhälle. Han menar att kunskap är bland det viktigaste vi kan ge men att dagens skola fortfarande bygger på gammalmodiga principer. Istället behövs nya metoder som utvecklar och anpassar undervisningen efter moderna behov. Det i sin tur skapar fria, kreativa människor som ser nya möjligheter i en föränderlig värld.

Anders Carlberg, grundare av Fryshuset

”Förändringarna i samhället ställer nya krav på dagens ungdomar och vi måste bli bättre på att anpassa undervisningen, lära ut praktiskt ledarskap, entreprenörskap samt att i mycket högre grad tillvarata ungdomarnas möjligheter och fantastiska egenskaper, säger Anders Carlberg.”

 

 Grattis Anders, till vilken del av Fryshusets verksamhet går Solstickans prispengar?
-Tack, det känns fantastiskt bra, och ärofullt, att bli uppmärksammad med ett så fint pris. Prispengarna är redan slut, de gick till sommarverksamheten här på Fryshuset i Stockholm. Cirka 2000 ungdomar besöker oss under sommarlovet och deltar i de 40 olika kurser vi arrangerar. Sommaren är en tuff tid för många av de ungdomar som saknar aktiviteter och vuxna i sin närhet.

Vad tänker du fokusera på under ditt Solsticke-år?
- Ett av de viktigaste områdena som kommer att prägla mitt år som Solstickepristagare är synen på kunskap och lärande i förhållande till dagens skolungdom. Hur kan vi skapa en skola som är bättre anpassad efter de krav ett modernt samhälle ställer? Stora förändringar har skett i samhället de senaste 50 åren. Som jag ser det har inte undervisningsmetoderna hängt med i förändringarna.  Undervisningen måste bli mer varierad och uppbyggd enligt principer som bättre tillvaratar elevernas egenskaper och möjligheter. Det seminarium jag planerar att genomföra tillsammans med Stiftelsen Solstickan i januari 2010, kommer att problematisera dessa frågor.

Så vad behöver dagens ungdomar för kunskap anser du?
-Undervisningen behöver bli mer varierad. Lärandet behöver i mycket högre grad även kopplas till en konkret verklighet som eleverna kan relatera till. I en sådan miljö får alla elever en egen roll, såväl administratörer, kreatörer som organisatörer och entreprenörer. Det är spännande att söka svaret på frågor som varför vi inte får med oss ungdomar som busar och stökar eller bara väljer att strunta i skolan? Vad är det som tar död på deras nyfikenhet och lust att lära? Frågor som praktiskt ledarskap, entreprenörskap, och gruppdynamik finns knappt med utan ställs åt sidan på bekostnad av repetitiv inlärning.  Det gör att många tröttnar, tappar intresset och inte får möjlighet att blomma ut. Skolramarna är för snäva. 

Hur kan en skola skapas som är bättre anpassad för de som växer upp idag?
- Jag tror på probleminriktat lärande där grunden i pedagogiken är själva gruppen och dess dynamiska sammanställning. Gruppen får själva lägga upp sitt arbete och stöttas och inspireras sedan av lärare som också värderar och ställer kritiska frågor under arbetets gång. De elever som går ut ur Fryshusets Gymnasium blir fria och starka samhällsmedborgare som lätt ser nya möjligheter i en föränderlig värld.

Vad är viktigt för dig att bidra med som vuxen?
-Om ett barn far illa, inte får kärlek och omtanke, eller mår dåligt, visar det sig i skolan. Det är ofta där problemen märks först. Det gäller att vi vuxna finns där och agerar tidigt. När jag är ute och besöker kommuner och skolor runt om i landet är det några problemområden eleverna alltid återkommer till; mobbning, våld, droger och rasism. Dessa problem tas inte på tillräckligt stort allvar utan drivs enbart verbalt av politiker och beslutsfattare.

-Det är viktigt att komma ihåg att barn och ungdomar oftast inte misslyckas i sitt skolarbete för att de är dumma eller obegåvade. De misslyckas för att de har en social bakgrund som gör dem oroliga och svåra att handskas med. Idag finns det cirka 400000 barn i Sverige som tillåts leva utan stöd att ta sig in i vuxenvärlden. Statistiken visar att 10 procent av dessa aldrig kommer in i samhället utan hamnar i kriminalitet och missbruk. Min roll, och Fryshusets roll, är att utveckla vårt uppdrag med ännu fler verksamheter runt om i landet och att få politiker och beslutsfattare att förstå och anamma vårt synsätt. 

Fakta Fryshuset:

Hösten 1984 grundades Fryshuset i Hammarbyhamnen, nära Globen, söder om Stockholms City. Verksamheten fick namnet Fryshuset efter det slakteri som funnits där tidigare. Idag ryms olika verksamheter på 24000m2. Fryshuset har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Uppsala. Bland annat 1 gymnasieskola, 2 skatehallar, 3 baskethallar, danssalar, konsertarena, musikstudios, restaurang och replokaler.

Anders Carlberg, grundare av Fryshuset, tilldelades 2009 års Solstickepris, 100 000 kr, med motiveringen: För att med unik entusiasm och oräddhet engagerat sig i frågor om barns och ungdomars risk att hamna i utanförskap och det ansvar som föräldrar och samhället har för att förhindra detta. Hans initiativ med Fryshuset och hans arbete med frågor som innefattar alltifrån pojkars och flickors lika rätt i det svenska samhället till frågor som berör etik, moral och demokrati är beundransvärda. Hans engagemang har även bidragit till ökad förståelse mellan barn och ungdomar med olika etniska och kulturella referensramar.

Mer om Anders Carlberg:
Ålder: 66.
Familj: Sambo samt två vuxna söner och tre barnbarn.
Bor: I Aspudden, Stockholm.
Intressen: Politik, idrott, styrketräning.
Stolt över: Att jag är så väldigt stark, jag är så barnsligt stolt över det!

 Av: KAROLINE HAMMAR