Solstickepriset år 2009 till Anders Carlberg

Anders Carlberg, Fryshuset

Anders Carlberg, grundare av Fryshusets, har tilldelats årets Solstickepris, 100 000 kr, med motiveringen ”för att med unik entusiasm och oräddhet engagerat sig i frågor om barns och ungdomars risk att hamna i utanförskap och det ansvar som föräldrar och samhället har för att förhindra detta".

Hans initiativ med Fryshuset och hans arbete med frågor som innefattar alltifrån pojkars och flickors lika rätt i det svenska samhället till frågor som berör etik, moral och demokrati är beundransvärda. Hans engagemang har även bidragit till ökad förståelse mellan barn och ungdomar med olika etniska och kulturella referensramar.

Solstickepriset delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar.

Drygt 2,1 miljoner kronor till Stiftelsen

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus utdelningar, räntor och gåvor inbringade drygt 2,1 miljoner kronor.

587 925 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på 587 925 kronor.

Projektbidrag

Följande organisationer och föreningar har erhållit bidrag:

 • Södra Missionsförsamlingen/Andreaskyrkan, Stockholm, 25 000 kr till att fortsätta och vidareutveckla verksamheten ”Bryt ensamhetens mur”.
 • Hand i Hand 2009, Södra Skånes Distrikt av Svenska Scoutförbundet, Lund, 30 000 kr till Hand i Hand-lägret för 15 funktionshindrade ungdomar.
 • Maskrosbarn, Stockholm, 29 000 kr till lägerverksamhet för 20 ungdomar mellan 14-17 år som lever eller levt tillsammans med en förälder som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom.
 • Bryggan, Stockholm, 25 000 kr till familjeläger och aktiviteter för familjer där den ena föräldern sitter eller har suttit i fängelse.
 • Sagohuset, Lund, 25 000 kr till dans- och dramakollo för barn med funktionshinder.
 • Dövblind Ungdom, 35 000 kr till sommarläger för dövblinda barn och ungdomar i åldern 7-18 år på Åminne Fritidsanläggning samt på Furuboda.

Forskningsstipendier

Fem stycken forskningsstipendium à 45 000 kr har utgått till följande:

 • Eva-Lotta Funkquist: Inverkan på vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Eva Elmerstig: Flickors erfarenheter av normal-idealbild av sexuella situationer och samlagssmärta.
 • Susanne Eriksson: Studies on body composition, bone mineralization and nutrition in healthy 8-year olds in an urban Swedish community.
 • Kristin Svensson: Hud mot hudkontakt mellan mor och barn som behandlingsmetod vid amningsproblem, delstudie IV i kommande avhandling med titeln: practice that hinder or facilitate breastfeeding.
 • Marianne Velandia: Interaktion mellan föräldrar och barn efter planerat kejsarsnitt.