Stockholm United skapar fristad för papperslösa barn

Med bidrag från Stiftelsen Solstickans blir sommarkollo verklighet

Stiftelsen Soltickan delar varje år ut bidrag till organisationer och föreningar som arbetar i linje med stiftelsens. Stockholm United var en av de ideella organisationer som fick 20,000 kronor i bidrag till sin kolloverksamhet för papperslösa barn.

Två eldsjälar bakom Stockholm United

Stockholm United

För två år sedan startades Stockholm United, en grupp för och med papperslösa barn och ungdomar i Stockholm, av bland andra Sara Rooth och Sofia Häyhtiö. Papperslösa barn är en benämning på barn som lever gömda i Sverige utan rättsligt skydd. Tanken att starta gruppen föddes under ett seminarium som Rädda Barnen anordnade ”Papperslös men inte skyddslös”. Idag arbetar cirka 10 personer ideellt med gruppen.

En fristad

Enligt Rädda barnens uppskattningar finns det cirka 1500 barn som lever gömda i Sverige. Syftet med gruppen och dess verksamhet är att skapa tillfällen för barnen att få vara just barn i en annars kaotisk tillvaro.
– Att skapa ett utrymme och en fristad för barnen känns oerhört viktigt säger Sara.
– Det är också viktigt att arbeta opinionsmässig för att lyfta frågan och skapa publicitet runt papperslösas situation och på så sätt ändra attityder i samhället, säger Sofia. Stockholm United ingår som en del av nätverket Ingen människa är illegal som bl.a. drev frågan om en allmän flyktingamnesti 2005 och som också arbetat aktivt för papperslösas rätt till vård.

Nätverk skapar trygghet

Gruppen träffas en gång i månaden och syftet med träffarna att skapa en trygghet i barnens liv men också att stärka nätverken kring barnen. Barnen som deltar är mellan sju och 17 år gamla och det finns flera olika samarbeten knutna till Stockholm United. Ett av dessa är barn- och ungdomsradioverksamheten Fanzingo i Alby.

– Det är ett sätt att skapa kontinuitet i barnens liv och stärka deras självförtroende så de får bättre förutsättningar att klara sig själva i framtiden, säger Sofia.
Ett av de radioprogram som några av ungdomarna skapade tillsamman med Fanzingo under en workshop, blev 2008 nominerat till bästa barn- och ungdomsprogram i Sveriges Radio.

Sommarkollo

Genom bidraget från Solstickan blev en kollovecka på en ö i Stockholms skärgård verklighet. Gruppen hade en härlig tid tillsammans och fick lära sig att segla, simma och bada bastu. Sara berättar:
- Att se hur barnen öppnar upp och vågar leka, utmana sig själv och växa är värt allt! Sofia stämmer in:
- Deras glada miner och härliga skratt är betalning nog. Det är drivkraften bakom, man får så otroligt mycket tillbaka!

Framtidsplaner

Sara och Sofia har flera framtidsplaner för verksamheten. En skidresa, tätare och bredare nätverk. Men högst på önskelistan står en lokal att hålla till i. En lokal där de kan träffas, läsa sina läxor och bara vara.

Skrivet av: Joanna Michie