Solstickepriset 2008 slår vakt om mänskliga rättigheter

Barnläkaren Henry Ascher har tilldelats Solstickepriset 2008 med motiveringen: ”För att ha verkat för att alla barn, som permanent eller tillfälligt vistas i Sverige åtnjuter ett omhändertagande som överensstämmer med Barnkonventionens stadgar.”

Ensam är inte stark. Tillsammans kan vi driva saker och få kraft.  Solstickepriset går inte bara till mig utan även till mina medarbetare och de flyktingbarn och familjer som jag arbetar med, säger pristagaren som är glad och något generad över utmärkelsen han fått.

Som nybliven barnläkare på 1980-talet arbetade Henry under några år i palestinska flyktingläger i Libanon. – Där fick jag erfarenheter som jag tänker på dagligen och kunskaper som är användbara i mötet medflyktingar i Sverige, säger han. Väl hemma i Sverige forskade Henry och specialiserade sig på mag- och tarmsjukdomar. Han arbetade med allt ifrån glutenintolerans till teknisktavancerade lever- och tarmtransplantationer.

För tio år sedan startade Henry tillsammans med några kollegor Rosengrenska kliniken i Göteborg, en frivillig klinik för gömda flyktingar. Där fick han upp ögonen för flyktingbarnens situation i Sverige och ökad insikt om de våldtäkter som många kvinnor i krigsdrabbade länder utsätts för. Han upptäckte att upplevelserna påverkar deras barn i högre grad än vad man tidigare förstått.

Idag undervisar Henry på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, samtidigt som han arbetar som läkare.

–Det viktigaste för människor som lever på flykt är rätten till hälsa och trygghet. Därför är det viktigt att i framtiden slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter som asylrätten.

Det är många trådar Henry håller i och alla ägnar han ett stort engagemang. Viljan att förändra och aktivt påverka strukturen är en stark drivkraft. Utan den säger Henry att han inte skulle orka med sitt arbete.

– Att se tusentals människor demonstrera för att förbättra de mänskliga rättigheter för människor i amnesti, eller Stiftelsen Solstickan som bidrar till att synliggöra humanitära frågor. Det får mig att vilja fortsätta!

Prispengarna från Stiftelsen Solstickan skänker Henry till palestinska flyktingläger. Eventuellt till ett teaterprojekt för ungdomars bearbetning av sina upplevelser eller till en läkarklinik i ett flyktingläger där Henry själv arbetat. 

Skrivet av: Lina Wiik

NAMN: Henry Ascher.
FÖDD: 15 september 1953, Göteborg.
FAMILJ: Fru, tre barn och katt. Henrys föräldrar kom till Sverige som flyktingar under andra världskriget.
UTBILDNING: Docent i barnmedicin vid Göteborgs Universitet 2003, Doktorsavhandling – Glutenintolerans 1996, Barnläkare, barnmedicin 1989, Läkarlegitimation 1983, Läkarexamen 1979.
ARBETAR NU: Universitetslektor i barn- och ungdomshälsa inriktat mot migration och hälsa, NHV. Barnläkare i Gamlestan, Göteborg. Skolläkare på Angereds gymnasium.
INTRESSEN: Det mesta men framför allt människor och kultur, gärna teater och litteratur.
MOTTO: Intet mänskligt är mig främmande, Karl Marx.