Solstickepriset år 2008 till Barnläkare Henry Ascher

Henry Ascher

Barnläkare Henry Ascher har tilldelats årets Solstickepris med motiveringen
”för att ha verkat för att alla barn, som permanent eller tillfälligt vistas i Sverige åtnjuter ett omhändertagande, som överensstämmer med Barnkonventionens stadgar”.

Över 105 miljoner kronor

Av varje såld produkt under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Under 72 år har drygt 105 miljoner kronor på så sätt tillfallit stiftelsen.

Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öresdonationer plus utdelningar, räntor och gåvor inbringade närmare 2,3 miljoner kronor.

1 592 000 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på 1 592 000 kronor.

Följande organisationer och föreningar har erhållit anslag:

 • Grunden Bois, Göteborg, 20 000 kr till verksamhetens matcher och träningar
 • Ponnygården Arken, Malmö, 20 000 kr till att utveckla verksamheten för socialt utsatta barn med funktionshinder.
 • Södra Missionsförsamlingen/Andreaskyrkan, Stockholm, 20 000 kr till verksamheten ”Bryt ensamhetens mur”.
 • KFUK-KFUM Uppsala, 20 000 kr till omkostnader vid daglägerverksamheten.
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, 20 000 kr till familjehelg.
 • Bryggan, Stockholm, 30 000 kr till familjeläger för familjer där den ena föräldern sitter eller har suttit i fängelse.
 • Anonymous, Föräldraföreningen för hjärnsjuka barn utan diagnos, 20 000 kr till familjehelg.
 • Hydrochat, 20 000 kr till familjeträff på Barnens Ö.
 • Attentions Riksförbund, 20 000 kr till helg-/sommarläger.
 • Svensk Dysmeliförening, 20 000 kr till lägerverksamheten.
 • Svenska Noonan föreningen, 20 000 kr till familjekonferens.
 • UngdomsFöreningen Viljan, Vänersborg, 15 000 kr till sommarläger .
 • Sagohuset, Lund, 21 000 kr till dans- och dramakollo för barn med olika funktionshinder.
 • IFAH – Idrottsföreningen För Alla Handikappade, 20 000 kr till kostnader i samband med tävlingar och läger
 • Stockholm United, 20 000 kr till kolloverksamhet för papperslösa barn.
 • Kraniofaciala föreningen i Sverige, 20 000 kr till barn- och ungdomssommarläger.
 • Ottelinskolan, Uppsala, 14 700 kr till att delta i ”Ungdomsspelen” – en friidrottstävling för särskolan i Stockholm.
 • Särskolan i Huddunge, Heby kommun, 5 000 kr till skolresa till Furuvik.
 • Föreningen Autism i Uppsala, 20 000 kr till rekreation/fritidsaktivitet i form av abonnerat besök på delfinariet på Kolmården.
 • Föreningen Grunden, Göteborg, 20 000 kr till inköp av handikappanpassat curlingsspel.
 • FIFH – Föreningen idrott för Handikappade, Malmö, 20 000 kr till inköp av ny idrottsutrustning.
 • Kulturand, Knivsta, 25 000 kr till att producera videofilmer om livsfrågor för teckenspråkiga barndomsdöva.
 • Pimento, Ystad, 50 000 kr till efterarbetet med dokumentärfilmen ”Den som vågar”.
 • Stiftelsen Handicat, 20 000 kr till handikappanpassning av segelbåten Handicat.

Sexton stycken forskningsanslag à 45 000 kr har utgått till följande:

 • Fredrik Ahlsson - Född tung för tiden: Risk för perinatala komplikationer och senare metabol sjukdom.
 • Dordi Austeng - Retinopathy of prematurity in infants born extremely prematurely.
 • Carin Benjaminsson - Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten.
 • Tamanna Ferdous - Determinants and consequences of nutritional status in elderly persons: A population-based project in rural Bangladesh.
 • Eva-Lotta Funkquist - Inverkan av vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Lena Hedin - Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv.
 • Kirsten Holmberg - Kan screening av 4- och 5,5-åringar på BVC identifiera barn med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i årskurs 4?
 • Åsa Livner - Prospective and retrospective memory in vascular dementia and Alzheimers disease: similar patterns of impairment.
 • Pamela Massoudi - Psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Delprojekt: Psykisk ohälsa hos nyblivna fäder.
 • Eva Persson - Nyblivna föräldrars känsla av trygghet första veckan efter förlossningen.
 • Anna Petermann - Initiering av uppresning hos barn med grav cerebral pares (Delprojekt av avhandling ”motorisk kontroll av grundmotorik hos barn med grav cerebral pares”).
 • Gunilla Rejnö-Habte Selassie - Symptomatologi och utveckling över tid av tal och språkförmåga vid Landau Kleffner syndrom och besläktade epileptiska tillstånd.
 • Björn Salomonsson - Spädbarns problem – en behandlingsstudie.
 • Ewa Stenwall - Upplevelser av möten vid tillfällig förvirring, ur patient- närstående och vårdpersonalperspektiv.
 • Weili Xu - The Realtion of Borderline Diabetes and Diabetes to Alzheimer´s Disease: The Role of Vascular Comorbidities.
 • Marianne Velandia - Interaktion mellan föräldrar och barn efter planerat kejsarsnitt.