Solstickepriset år 2007 till Redaktören Inger Raune

Inger Raune

Redaktören Inger Raune har tilldelats årets Solstickepris med motiveringen
” för hennes starka engagemang att lyfta viktiga frågor inom äldreområdet genom tidskriften Äldre i Centrum".

Tidskriften, som utkommer med fyra nummer per år, är den enda populärvetenskapliga tidskriften inom sitt område. Målgruppen är personal verksam inom vård och omsorg av äldre, pensionärsorganisationer och en intresserad allmänhet. Tidningens syfte är att vara en bro mellan forskning och praktik och ger på ett värdefullt sätt möjlighet till fördjupning, men också debatt och reflektion. Varje nummer har ett tema och perspektivet är alltid tvärveten-skapligt med fokus på den äldre människan. Att tidskriften Äldre i Centrum börjar bli erkänd i hela landet som den ledande tidskriften inom området är helt Inger Raunes förtjänst.

Av varje såld tändsticksask under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Under 70 år har drygt 100 miljoner kronor på så sätt tillfallit stiftelsen. Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öres-donationer plus utdelningar, räntor och gåvor inbringade närmare 2,8 miljoner kronor.

2 199 800 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på 2 199 800 kronor.

Följande organisationer och föreningar har erhållit anslag:

 • Föreningen för integrerad konfirmationsundervisning i Stockholms stift (FIKS), Stockholm, 30 000 kr till verksamheten
 • Tunaskolans grundskola, Lund, 30 000 kr till samarbete med Kulturcentrum Skåne
 • Verdandi Pärlan, Älvsbyn, 25 000 kr till verksamheten
 • Sveriges Dövas Idrottsförbund, SDI Ungdom, Örebro, 25 000 kr till verksamheten
 • Riksförbundet för Njursjuka – RNj, Sundbyberg, 25 000 kr till verksamhet för njursjuka barn
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, Sundbyberg, 25 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten
 • Unga Hörselskadade, Stockholm, 25 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten
 • Projekt Segling för Alla, Varberg, 25 000 kr till verksamheten
 • Andreaskyrkan mfl, ”Bryt ensamhetens mur”, Stockholm, 30 000 kr till att utveckla verksamheten
 • Hjärtebarnsföreningen, Stockholm, 30 000 kr till nordiskt ungdomsläger för hjärtsjuka ungdomar 10-14 år samt habiliteringläger för familjer med hjärtsjuka barn i skolåldern 2-6 år
 • Bryggan, Stockholm, 30 000 kr till familjeläger
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, Örebro,
  40 000 kr till familjevecka med lägerverksamhet och konferens
 • KFUK-KFUMs Alnäs, Uppsala, 25 000 till barn och ungdomar med fysiska handikapp
 • Riksförbundet Ekeskolans Vänkrets, Falkenberg, 30 000 kr till sommar-lägerverksamhet
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, Stockholm, 25 000 kr till lägerverksamhet
 • Svenska MPS-föreningen, Falkenberg, 30 000 kr till familjevecka på Tjörn
 • Barnplantorna, Västra Frölunda, 30 000 kr till familjekurs/läger i sommar
 • Sveriges Dövas Hästklubb, Skurup, 30 000 kr till ridläger, veckoslutsläger, ULK-kurser och föreningsverksamhet
 • Föreningen för Fragile-X, Sturefors, 25 000 kr till familjeläger
 • Synskadades Riksförbund SRF, Enskede, 25 000 kr till läger för synskadade barn
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Stockholm, 25 000 kr till sommarläger för barn med förvärvade hjärnskador
 • Riksföreningen för CAH - Congenital Adrenal Hyperplasia, Kalix, 25 000 kr till familjeträff i anslutning till föreningens årsmöte
 • Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), Stockholm, 25 000 kr till barnläger i kombination med föräldrautbildning
 • Riksföreningen för Autism, Stockholm, 30 000 kr till sommarläger
 • Föreningen Rett Syndrom i Sverige, RSIS, Surahammar, 30 000 kr till familjeläger
 • Primär Immunbrist Organisation, PIO, Örebro, 25 000 kr till familjeläger och ungdomsläger
 • Stödföreningen Hypophysis, Enköping, 18 000 kr till familjehelg
 • Apertföreningen, Eskilstuna, 25 000 kr till medlemsträff
 • Svensk Dysmeliförening, Rimbo, 25 000 till lägerverksamhet
 • ILCO, Förbundet för stomi- och reservoaropererade, Sundbyberg, 40 000 kr till barn- och familjedagar
 • Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, RBU, Göteborg, 25 000 kr till familjeläger
 • Kraniofaciala Föreningen i Sverige, 25 000 kr till familjehelg i september
 • FUB-gården, Tallkrogen, Björklinge, 25 000 kr till utomhusaktiviteter
 • Allianskyrkan, Älta, 10 000 till lägerverksamhet
 • Arken Riksgymnasiet i Umeå, 20 000 kr till skolresa till Sundsvall
 • Särskolan, Solbergaskolan, Visby, 5 000 kr vardera till resa för klass 7-8 och 8-9
 • Grunden BOIS, Göteborg, 30 000 kr till barnverksamheten
 • Lugnetgymnasiet, Falun, 10 000 kr till utlandsresa
 • Häggviks Gymnasium, Sollentuna, 16 154 kr till idrottsresor
 • Manillaskolan, Stockholm, 30 000 kr till resa till Shakespeares England
 • SISU, Idrottsutbildarna, Borlänge, 10 000 kr till utlandsresa för studier
 • Slottsbergsgymnasiet Stora Holm, Göteborg, 25 000 kr till resa till Scotland
 • Fyrisskolan, gymnasiesärskolan, Uppsala, 25 000 kr till studieresa/fotbolls-SM samt Göteborgsvarvet för gymnasiesärskolor
 • Sandenskolan, särskola, klass 8-10, Boden, 20 000 kr till skolresa till Göteborg
 • NHR 4:an, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Lidköping, 25 000 kr till rekreationsresa till Gran Canaria och Cypern
 • Viksjöforsbaletten, Viksjöfors, 30 000 kr till turneer under 2007
  Reumatikerdistriket, Uppsala, 20 000 kr för fyra barn till resa till Igalo, Montenegro
 • Stiftelsen Skota Hem, Saltsjöbaden, 20 000 kr till upprustning av båtar
  Föreningen Idrott För Handikappade, FIFH, Malmö, 30 000 kr till ny idrottsutrustning
 • Stockholms Handikappskidskola, 10 000 kr skidmaterial och tillbehör
 • Eolshälls 4H-gård, Hägersten, 20 000 kr till handikapputrustning
 • Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, NOC, Stora Vika, 15 000 kr till en dator
 • Storstockholms Diabetesförening, Stockholm, 15 000 kr till en ny barnbok om diabetes
 • Teater Sagohuset, Lund, 25 000 kr till projekt ”Dans Drama Dialog”
 • Projekt Sjukhusclown, Västerås, 30 000 kr till fortsatt verksamhet
 • Teater De Vill, Stockholm, 30 000 kr för projektet ”När solen går i moln”
 • Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Hässelby, 25 000 kr till projektet ”Nordiska Dövas Pensionärsdagar”

20 forskningsanslag à 45 000 kr

 • Kerstin Erlandsson - Omvårdnad av det nyfödda barnet – Pappans roll och mammans erfarenheter vid postpartumseparation av mor och barn.
 • Malin Berghammer - Unga människors erfarenheter av att leva med medfött hjärtfel.
 • Marcus Westin - Förändringar i familjers sociala situation och barns och ungdomars psykiska hälsa.
 • Susanne Guidetti  - Utveckling och utvärdering av en klientcentrerad ADL-intervention efter stroke.
 • Eva-Lotta Funkqvist - Inverkan av vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Ulla-Britt Jansson - Urinblåsans funktion och utveckling av blåskontroll hos friska barn.
 • Tamanna Ferdous - Determinants and consequences of nutritional status in elderly persons: A population-based project in rural Bangladesh.
 • Gunilla Eriksson - Components of adaptation in everyday occupations after stroke.
 • Kerstin Sundell - Livskvalitet hos ungdomar med astma, prognostisk betydelse.
 • Stephanie Paillard-Borg - The influence of stressful life events on the onset of dementia.
 • Fredrik Sjögren - Värdekonflikter i skolan – ett barnperspektiv.
 • Inga-Lill Boman - Use of an electronic aid to remember to perform daily activities.
 • Margret Nisell - Psykosocial uppföljning av barn med analatresi och deras föräldrar.
 • Björn Salomonsson - Spädbarns problem – en behandlingsstudie.
 • Emelie Cramér-Wolrath - En longitudinell studie om mönster i språkutvecklingen hos tre små teckenspråkiga barn i kommunikation med sina döva föräldrar.
 • Daniel Arvidsson - Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel. Validering av aktivitetsmätare för att fastställa fysisk aktivitet.
 • Kristin Svensson - Hud mot hud kontakt mellan mor och barn som behandlingsmetod vid amningsproblem.
 • Maria Öjmyr-Joelsson - Omvårdnad av barn med hög och intermediär analatresi och deras föräldrar samt psykosociala effekter av missbildningen.
 • Anna Olaison - Att ansöka om hemtjänst – Äldre personer i möten med biståndshandläggare. Samtal, text och ärendeprocesser i äldreomsorgen.
 • Agneta Johansson - Barns uppfattning om hur vuxna ska se och bemöta barn till alkoholiserade föräldrar i skolan.

Foto: Jajja Deboussard, Dagens Bild