Solstickepriset år 2006 till Barnombudsmannen Lena Nyberg

Lena Nyberg

Barnombudsmannen  Lena Nyberg har tilldelats årets Solstickepris med motiveringen ”för att ha stött Sveriges barn på ett initiativrikt och kraftfullt sätt”.

Över 100 miljoner kronor

Av varje såld tändsticksask under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Under 70 år har drygt 100 miljoner kronor på så sätt tillfallit stiftelsen.

Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öres-donationer plus utdelningar, räntor och gåvor inbringade mer än 7,1 miljoner kronor.

2 217 000 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på  2 217 000 kronor och försäljningsorganisationernas understödsfonder 252 187 kronor.

Följande organisationer och föreningar har erhållit anslag:

 • Astma och allergiföreningen i Borås, 15 000 kr till vinterläger på Södergården i Åre.                               
 • Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, Stockholm,  4 000 kr till ungdomshelg på Kovikens fritidsgård 2006.
 • Svensk Dysmeliförening, Rimbo,  20 000 kr till lägerverksamhet 2006.
 • Särskolan Delfinen, Bålsta, 3 000 kr till skolresa/lägerskola.
 • Ottelinskolan, gymnasiesärskolan, Uppsala, 25 000 kr till lägerskola VT-06.
 • Riksgymnasiet, Elevhem Arken, Umeå, 20 000 kr till resa till Stockholm våren 2006.
 • Riksorganisationen Unga Reumatiker, Farsta, 25 000 kr till barnläger.
 • Projekt Segling för Alla, Varberg, 25 000 kr till genomförande av verksamhetsår 2006.
 • Stockholms Dövas Ungdomsråd, Stockholm, 25 000 kr till verksamhet för döva barn och ungdomar under 2006.
 • De unga med neurologiska funktionshinder i Sverige, DUNS, Stockholm, 25 000 kr till regionala ungdomsträffar.
 • Föreningen för integrerad konfirmationsundervisning i Stockholms stift (FIKS), Stockholm, 25 000 kr till konfirmationsläger 2006.
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, Sundbyberg, 25 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten.
 • Riksförbundet för Njursjuka – RNj, Sundbyberg, 25 000 kr till familjevecka i Brastad.
 • Unga Hörselskadade, Stockholm, 30 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten.
 • Andreaskyrkan mfl, ”Bryt ensamhetens mur”, Stockholm, 30 000 kr till att utveckla verksamheten ”Bryt ensamhetens mur” under 2006.
 • Nordvästra Skånes Diabetesförening, Svenska Diabetesförbundet, Ängelholm, 10 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten .
 • Örebro Dövas Innebandyförening, Örebro, 15 000 kr till barn- och ungdomsverksamheten.
 • Verdandi Pärlan, Älvsbyn, 25 000 kr till verksamheten för handikappade ungdomar.
 • Lekterapin och sjukhusbiblioteket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg, 15 000 kr till de kulturella
  aktiviteterna under 2006.
 • Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser (NOC), 25 000 kr till styrgruppens arbete under 2006.
 • Glädjeverkstan, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, 25 000 kr till verksamheten 2006.
 • AMC-föreningen i Sverige, Lidingö, 25 000 kr till förenings-/familjeläger sommaren 2006.
 • Föreningen Rett Syndrom i Sverige, RSIS, Surahammar, 30 000 kr till familjeläger sommaren 2006.
  Noaks Ark, Röda Korset Gävleborg, Gävle, 30 000 kr till sommarläger för HIV/AIDS-sjuka och deras anhöriga.
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, Örebro, 35 000 kr till familjevecka med lägerverksamhet och konferens sommaren 2006.
 • Kristna synskadades förening, Syskonbandet, Stockholm, 20 000 kr till omkostnader i samband med barn- och ungdomsläger 2006.
 • Sveriges Dövas Hästklubb, Skurup, 30 000 kr till ridläger, veckoslutsläger, ULK-kurser och föreningsverksamhet.
 • Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR), Sundbyberg, 25 000 kr till barn- och föräldrahelg våren och hösten 2006.
 • Synskadades Riksförbund SRF Dalarna, Borlänge, 30 000 kr till regionalt läger för synskadade barn och deras familjer i augusti 2006.
 • Synskadades Riksförbund SRF, Enskede, 30 000 kr till läger för synskadade barn.
 • Riksföreningen för CAH - Congenital Adrenal Hyperplasia, Kalix, 25 000 kr till familjeträff i anslutning till föreningens årsmöte.
 • Hydrochatgruppen, Katrineholm, 20 000 kr till familjeträff.
 • Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft, Stockholm, 25 000 kr till sommarläger för barn med förvärvade hjärnskador.
 • Föreningen Furuboda, Åhus, 50 000 kr till lägerverksamhet i samarbete med Astrid Lindgrens sjukhus.
 • Bryggan, Stockholm, 50 000 kr till familjeläger för familjer där den ena föräldern sitter eller har suttit i fängelse.
 • Hjärtebarnsföreningen, Stockholm, 20 000 kr till nordiskt ungdomsläger för hjärtsjuka ungdomar 14-16 år samt 25 000 kr till habiliteringläger för familjer med hjärtsjuka barn i skolåldern 6-12 år.
 • Häggviks Gymnasiesärskola, Idrottsklassen, Sollentuna, 21 000 kr till att delta i idrottstävlingar och träningsläger.
 • Sveriges Dövas Idrottsförbund simning, Lund, 20 000 kr till simläger för döva barn och ungdomar 2006.
 • Riksförbundet Ekeskolans Vänkrets, Knivsta, 30 000 kr till sommarlägerverksamhet 2006.
  Svenska Noonan Föreningen, Mölndal, 40 000 kr till Jubileums- och familjeläger år 2006.
 • Kraniofaciala Föreningen i Sverige, 25 000 kr till familjehelg september 2006.
 • Föreningen Idrott För Handikappade, FIFH, Malmö, 20 000 kr till sommarläger för barn och ungdomar med olika rörelsehinder.
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, Stockholm, 20 000 kr till lägerverksamhet för barn- och ungdomar.
  Svenska Cri Du Chat sällskapet, Sundsvall, 20 000 kr till föreningsträff 2006.
 • Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, RBU, Göteborg, 25 000 kr till barnläger på Grötö 2006.
 • RC Hoby, särskolan i Ronneby Kommun, Bräkne-Hoby, 20 000 kr till skolresa till Köpenhamn.
 • RH klasserna, Fridhemsskolan, Västerås, 8 000 kr till skolresa till Tom Tits Experimenthus i Södertälje.
 • Gymnasiesärskolan, Verksamhetsträning, Kiruna, 20 000 kr till studieresa till Stockholm.
 • Gymnasiesärskolan, Lerums Gymnasium, Lerum, 20 000 kr till kulturresa till England.
 • Smedbyskolan, Särskolan, Upplands Väsby, 5 000 kr till skolresa till Stockholm.
 • Adolfsbergsskolan 7-9E, särskolan, Örebro,  20 000 kr till skolresa till Göteborg.
 • Fyrisskolan, gymnasiesärskolan, Uppsala, 30 000 kr till studieresa/fotbolls-SM samt Göteborgsvarvet för gymnasiesärskolor.
 • Fyrisskolan, gymnasiesärskolan, Uppsala, 15 000 kr till studieresa till Södra Sverige och Danmark.
 • Gunillaskolans särskola, Malmberget, 20 000 kr till skolresa till Lycksele Djurpark.
 • SPM Vänerskolan, Vänersborg, 20 000 kr till resa för döva elever och deras föräldrar till Paris.
 • Sockerbruksskolan/särskola, Ängelholm, 15 000 kr till att genomföra tema ”På väg” med avslutande skolresa.
 • Lindeparkens Gymnasiesärskola, Klass YTE, YTG, YTH, Enskede gård, 20 000 kr till klassresa till Gotland.
 • Agnebergsgymnasiet, Gymnasiesärskolan, Uddevalla, 20 000 kr till studieresa/skolresa till Stockholm.
 • Gymnasieskolan IV Trojaborg, Visby, 20 000 kr till studieresa till Stockholm.
 • Häggviks Gymnasiesärskola, Sollentuna, 22 000 kr till skolresa till Åland.
 • Östergårdskolan, gymnasiesärskolan, Borås, 20 000 kr till studie- och rekreationsresa till Danmark.
 • Skärlagskolan gm Malin Elveberg, Trosa, 10 300 kr till klassresa/lägerskola i Trosa skärgård.
 • Högbergsskolan, gymnasiesärskolan Yrkesträningen, Ludvika, 18 000 kr till skolresa till Stockholm.
 • Edsbergsskolan, särskolan, Sollentuna, 30 000 kr till vinterutbildning tillsammans med Totalskidskolan i Åre.
 • Kvarngärdesskolan, grundsärskolan, Uppsala, 7 100 kr till skolutflykt till Tallkrogen i Björklinge.
 • Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Hässelby, 25 000 kr till studiebesök hos dövas äldreboende i Ede, Holland.
 • NHR 4:an, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 25 000 kr till finansiering av medhjälparnas resor vid rekreationsresa till Gran Canaria.
 • NHR Reseregion Norr, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 32 000 kr till kostnader för två medhjälpare vid resa till Turkiet.
 • PSO Ung, Johanneshov, 30 000 kr till temavecka/läger på Gotland.
 • Grunden Bois, Göteborg, 30 000 kr till ungdomsverksamhetens tränings- och matchresor.
 • Stugans eftermiddagsverksamhet, Härnösand, 15 000 kr till motordriven tandemcykel, s.k. ”side by side”.
 • Westerlundska gymnasiet, särskolan, Enköping, 14 500 kr till basutrustning med instrument.
 • Stiftelsen Skota Hem, Saltsjöbaden, 20 000 kr till ny liftutrustning.
 • Uppsala Handikapp Idrott (UHI), Uppsala, 10 000 kr till matchställ.
 • Föreningen för Fragilt-X, Sturefors, 20 000 kr till projektet Utbildningshelg för föräldrar.
 • Boendekooperativet Solgläntan, Färjestaden, 10 000 kr till att trycka upp en egen kokbok.
 • Gruppen dietister för medfödda ämnesomsättningssjukdomar, Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 40 000 kr till arbete med att
  slutföra och trycka upp nytt patientmaterial för barn och vuxna med PKU.
 • Föreningen FUB-gården, Björklinge, 25 000 kr till inköp av utrustning i samband med projekt: Friluftsliv – en del av ett gott liv, ett projekt för alla människors rätt till ett aktivt friluftsliv.
 • Teater Sagohuset, Lund, 25 000 kr till barnteaterföreställningen ”När Åkes mamma glömde bort”.

Tjugo stycken forskningsanslag à 45 000 kr har utgått till följande:

 • Daniel Arvidsson - Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel.
 • Eva Clausson - Schoolchildren’s health and well being – a family perspective.
 • Tobias Edbom - Mönster av självkänsla hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
 • Sozan Elmusharaf - Könsstympning och dess konsekvenser hos flickor.
 • Susanne Farahmand - Kostvanor och hälsa hos friska 8-åringar – En uppföljningsstudie av tidigare undersökta 4-åringar.
 • Kristin Fransson - Barnidrott, BRIS och FN:s barnkonvention: en studie av barns rättigheter och deras idrottande.
 • Lea J. Forsman - Improving Function by Long-term Training of Motor Skills: Anatomical and Functional Plasticity in Children with Cerebral Paresis (CP)
  and Health Experts (Musicians).
 • Karin Josefsson - Elderly care: Implications of nurse’s work conditions, competence, and future prospects.
 • Åsa Livner - Prospective and retrospective memory impairment – the impact of biological and genetic factors.
 • Pia Lundqvist - Det för tidigt födda barnets inverkan på familjen, ett longitudinellt och hälsoekonomiskt perspektiv, med specifikt fokus på mannen.
 • Zoltan Nagy - Investigating the Effects of Preterm Birth on the Long-Term Development of the Brain.
 • Erik Nilsson - Prevention of brain damage and cognitive impairment in Type 2 diabetes.
 • Margareta Nolbris - Effekter av fokusgrupper med syskon till barn med cancer.
 • Gunilla Nordberg - Area differences in health, physical functioning and home care: a comparison of an urban and a rural elderly population age 75+ years.
  findings from the Kungsholmen-Nordanstig Project.
 • Stephanie Paillard-Borg - Pattern of leisure activities in the elderly in relation to physical and cognitive function: results from the Kungsholmen project.
 • Panagiotis Papachristou - Wnt signalering och planläggning i fostrets hjärna.
 • Sofia Vikström - Träning av närstående i att stödja personer med demenssjukdom i utförandet av vardagliga aktiviteter.
 • Anna-Karin Welmer - Handens finmotoriska användning efter stroke och dess samband med kroppsfunktioner, aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet.
 • Margareta Westerbotn - Läkemedelshantering bland de allra äldsta, 84 år och över, boende i ordinärt boende.
 • Annica Wohlin Wottrich - Characteristics of rehabilitation of elderly people in the home environment after stroke.

Foto: Jajja Deboussard, Dagens Bild