Solstickepriset år 2005 till förskoleläraren Evy Blid

Förskoleläraren Evy Blid, har tilldelats årets Solstickepris med motiveringen "för att ha tagit initiativ till det första Lekoteket och för att därefter ha byggt upp denna verksamhet tillsammans med Karin Stensland-Junker.

Evy Blid

Det första Lekoteket i Stockholm har tjänat som modell för ett flertal Lekotek i Sverige och i andra länder. Lekotekets syfte är att förse funktionshindrade barn med pedagogiska leksaker och annat sysselsättningsmaterial, som är anpassade till barnens individuella symptom".

Över 100 miljoner kronor

Av varje såld tändsticksask under Swedish Match varumärke Solstickan, går en andel av försäljningspriset till Stiftelsen Solstickan. Under 69 år har drygt 100 miljoner kronor på så sätt tillfallit stiftelsen.

Vid stiftelsens årsmöte rapporterades att fjolårets många tusen små öres-donationer plus utdelningar, räntor och gåvor inbringade mer än 2,5 miljoner kronor.

2 255 800 kronor till länskommittéerna

Vid årsmötet meddelades att Solstickans länskommittéer under året får dela på 2 255 800 kronor och försäljningsorganisationernas understödsfonder 269 486 kronor.

Anslag

Följande organisationer och föreningar har erhållit anslag:

 • Apertföreningen, Eskilstuna, 20 000 kr till att genomföra en fyradagars vinteraktivitets- och utbildningstillfälle för sina medlemmar.
 • Lindeparkens gymnasiesärskola, Estetiska klassen, Elsa Nilsson & Ingalill Sedvallson, Enskede gård, 25 000 kr för resa till Sri Lanka.
 • Stockholms Handikappskidskola, Friluftsfrämjandet, Hägersten,10 000 kr för barnen att delta i skidskolan vintern 2005.
 • Föreningen Fragile X, Hörby, 15 000 kr till utbildningshelg för föräldrar till barn med Fragile X.
 • Riksgymnasiet i Göteborg/Angeredsgymnasiet, Angered, 15 000 kr till vinterlägerverksamhet.
 • Östervångsskolan, Lund, 7 435 kr till Skåneresa.
 • Astma och Allergiföreningen i Borås, 10 000 kr till vinterrekreation på Södergården i Åre.
 • Skärholmens elevhem, Skärholmen, 15 000 kr till transport -och logikostnader för resa till Åre.
 • Clownkompaniet, Stockholm,15 000 kr till clownverksamheten på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala.
 • Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, 35 000 kr till föreningens verksamhet för barn.
 • Malmö Dövas Förening ”Svenske”, Malmö, 15 000 kr till pensionärsverksamheten.
 • BRIS, Barnens Rätt i Samhället, Stockholm, 20 000 kr för vidareutveckling av BRIS-mejlen och stödverksamheten på BRIS.se.
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Sundbyberg, 30 000 kr till förbundets barn -och ungdomsverksamhet.
 • FIFH - Föreningen Idrott för Handikappade, Malmö, 30 000 kr till föreningens idrottsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder.
 • Stiftelsen Min Stora Dag, Stockholm, 25 000 kr till verksamheten 2005.
 • Föreningen för Integrerad Konfirmationsundervisning i Stockholms Stift (FIKS), Stockholm, 25 000 kr till verksamheten år 2005.
 • Föräldraföreningen För barn med Histiocytos (Ffh), Lidingö, 10 000 kr till att starta upp föreningen.
 • Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat, Västra Frölunda, 20 000 kr till familjekurs/läger vid Sundsgårdens Folkhögskola sommaren 2005.
 • Ovanåkers Astma- och Allergiförening i Ovanåker, Edsbyn, 20 000 kr till familjeläger sommaren 2005.
 • Hjärtebarnsföreningen, Stockholm, 30 000 kr till Seglarläger på Vässarö för hjärtsjuka barn, 10-14 år och/eller habiliteringsläger för familjer med hjärtsjuka barn i förskoleåldern, 2-6 år
 • Snörullarna, Segeltorp, 30 000 kr till vinterläger 2005 för funktionshindrade barn och ungdomar med familjer.
 • Rett Syndrom i Sverige, Helsingborg, 30 000 kr till familjeläger sommaren 2005.
 • Sveriges Dövas Idrottsförbund, Stockholm, 25 000 kr till gymnasiemästerskapen jan/feb 2005 samt idrottsläger sommaren 2005.
 • Halliwick-klubben Viggen & Doppingen, Järfälla, 30 000 kr (15 000 kr vardera) till vinterläger i Åre för 2005.
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholm, 25 000 kr till att genomföra Världsjuniorlägret 2005.
 • Eriksskolans särskola, Uppsala, 16 500 kr till lägerskola för barn med autism.
 • Grunden Bois, Göteborg, 15 000 kr till barnverksamheten.
 • Verdandi Pärlan, Älvsbyn, 25 000 kr till läger för handikappade.
 • Sveriges Dövas Idrottsförbund simning, Lund, 20 000 kr till simläger för döva barn och ungdomar 2004.
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Örebro, 30 000 kr till familjevecka med lägerverksamhet och konferens sommaren 2005.
 • Sveriges Dövas Hästklubb (SDH), Skurup, 30 000 kr till föreningsverksamhet för barn 2005.
 • Diabetesföreningen i Göteborg med omnejd, Göteborg, 20 000 kr till lägerverksamhet.
 • Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft, Stockholm, 30 000 kr till sommarläger för barn med förvärvade hjärnskador.
 • Unga Hörselskadade, Stockholm, 20 000 kr till att genomföra ett barnläger.
 • Unga Hörselskadade i Stockholms län, 20 000 kr till sommarkollo för hörselskadade barn och ungdomar i åldern 7-15 år.
 • Föreningen Furuboda, Åhus, 20 000 kr till lägerverksamhet i samarbete med Astrid Lindgrens sjukhus.
 • Svensk Dysmeliförening, Lidingö, 20 000 kr till lägerverksamhet år 2005.
 • Halliwick Simklubben Ankan, Stockholm, 15 000 kr till simträningsresa för rörelsehindrade barn och ungdomar.
 • Riksföreningen för CAH, Congenital Adrenal Hyperplasia, 25 000 kr till familjeträff.
 • Reumatikerförbundet, Stockholm, 25 000 kr till nätverksträff för SLE-barn och deras föräldrar.
 • Svenska Sotossällskapet, Lindome, 10 000 kr till familjeträff 2005.
 • Svenska föreningen för Tuberös Skleros, Julita, 25 000 kr till familjehelg 2005.
 • RNj – Riksförbundet för Njursjuka, Sundbyberg, 25 000 kr i bidrag till familjevecka i Brastad, tonårshelg i Stockholm och långhelg i Kolmården.
 • Synskadades Riksförbund, Stockholm, 25 000 kr till läger för synskadade barn.
 • AMC-föreningen i Sverige, Lidingö, 25 000 kr till förenings-/familjeträff 2005.
 • Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), 25 000 kr till rehabiliteringskurs för hela familjen - Familjeliv med Parkinson 2005.
 • Svenska Noonan Föreningen, Mölndal, 25 000 kr till familjeläger år 2005.
 • Kallingeskolan, Kallinge Resurscentrum, Kallinge, 10 000 kr för skolresa till Kolmårdens djurpark.
 • Lindeparkens gymnasiesärskola, Estetiska klassen, Aija Wrangbäck, Enskede Gård,
 • 13 000 kr för klassresa till Åland våren 2005.
 • Östervångsskolan, Lund, 25 000 kr för klassresa till Grekland för skolår 10.
 • Manillaskolan, klass 10, Stockholm, 25 000 kr för resa till Turkiet.
 • Särskolan Blomstermåla, Blomstermåla, 10 000 kr för studieresa till Stockholm.
 • Häggviks Gymnasiesärskola, Sollentuna, 5 000 kr för klassresa till Gotland.
 • Alviksskolans hörselklasser, Bromma, 10 000 kr för resa till Island.
 • Åsbackaskolan, Gnesta, 8 000 kr till att genomföra en lägerskola/studieresa för fyra elever.
 • Reumatikerföreningen i Örebro, 30 000 kr till klimatvård/studiebesök på Svenska Skolan och Clinica Vintersol, Teneriffa.
 • Anhörigrådet, Uppsala, 10 000 kr för sommarvistelse/rekreation på Järlåsagården för anhörigvårdare och äldre personer boende i Uppsala.
 • Vänerskolan, årskurs 10 H, Vänersborg, 13 500 kr till ”Överlevnadsresa” för fyra 16-åriga hörselskadade elever samt två ledare.
 • PSO Ung, Johanneshov, 30 000 kr till klimatvårdsresa och temavecka/läger under 2005.
 • Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft Skåne län, Lund, 17 500 kr till busstransport t/r Öland.
 • Korttidshemmet, Alingsås, 10 000 kr till inköp av tandemcykel.
 • Carina Lundin & Siv Pålsson, Neurokirurgen NIVA, Lund, 10 000 kr till inköp av stimuleringssaker (hängmobiler, cd-skivor, sällskapsspel, böcker, etc.).
 • Stugans eftermiddagsverksamhet, Härnösand, 12 000 kr till inköp av vattensäng och ljudanläggning.
 • Stiftelsen Skota Hem, Saltsjöbaden, 25 000 kr till inköp av säkerhetsbåt med motor.
 • Teater Sagohuset, Lund, 25 000 kr till genomförande av projekt ”Dans Drama Dialog” - ett utvecklingsprojekt för barn med funktionshinder samt för deras föräldrar och personal i skola och omsorg, år 2.
 • Andreaskyrkan, Stockholm, 25 000 kr till projektet ”Bryt ensamhetens mur”.
 • Unga Hörselskadade, Stockholm, 20 000 kr till Projekt Framtidens ledare.
 • Svenska Psoriasisförbundet, Malmö/Vellinge lokalavdelning, Malmö, 25 000 kr till annonskostnader för att på 6 olika språk bl a informera om och öka förståelsen för psoriasis.
 • Viksjöforsbaletten, Viksjöfors, 25 000 kr till att åka på 4 turnéer i Sverige i syfte att sprida sin modell.
 • Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Barnenheten på Allmänna Biblioteket och Lekterapin, Göteborg, 15 000 kr till de kulturella aktiviteterna under 2005.
 • Vacterlföreningen, Skövde, 25 000 kr till sommarläger.
 • Svenska ED-föreningen, 25 000 kr till familjeträff 2005.
 • Kvarngärdesskolan, Uppsala, 10 200 kr till skolutflykt till Parken Zoo i Eskilstuna.

Forskningsanslag

Tjugo stycken forskningsanslag à 45 000 kr har utgått till följande:

 • Daniel Arvidsson - Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel.
 • Ann-Cathrine Bramhagen - Från spädbarnskost till vuxenkost. Faktorer som påverkar järnintag och järnstatus hos barn i åldern 1-2½ år.
 • Lena Falk - Cholinergic receptors in human prenatal brain; presence, distribution and influence of nicotine and ethanol.
 • Susanne Farahmand - Kostvanor och hälsa hos friska 8-åringar. En uppföljningsstudie av tidigare undersökta 4-åringar.
 • Kerstin Hellgren - Synfunktion hos barn med mycket låg födelsevikt.
 • Karin Josefsson - Elderly care: Implications of nurse´s work conditions, learning and prospects of the future.
 • Henrik Larsson - The relationship among ADHD symptoms and conduct problems in childhood and psychopathic personality traits in adolescence: Genetic and environmental influences.
 • Cecilia Levin - Inventorium för kreativ skolmiljö. (The school environment inventory.)
 • Barbro Lundblad - Barns bevekelsegrunder för val av toalettvanor och toalettbeteende under skoltid. Delstudie 2: Föräldrars uppfattningar och erfarenheter av skoltoaletter/offentliga toaletter och betydelsen av dessa för deras barns toalettvanor under skoltid.
 • Pia Lundqvist - Det för tidigt födda barnets inverkan på familjen, ett longitudinellt och hälsoekonomiskt perspektiv, med specifikt fokus på mannen.
 • Margareta Nolbris - Syskons erfarenheter när en bror eller syster behandlas eller har behandlats för en cancersjukdom.
 • Karin Röbäck - Children at risk – hur barnperspektivet tillämpas för barn i utsatta situationer.
 • Susanne Severinsson - Barn- och ungdomsvård som socialpedagogisk praktik – ett projekt om skola och behandling. Delstudie 2 och 3.
 • Carina Sparud Lundin - Unga diabetikers kontroll av sjukdomen i samband med övergången från barn till vuxenliv och vuxenvård.
 • Anna-Karin Svensson - Betydelse av somatosensoriska och psykiska funktioner för förflyttningsförmåga och personlig vård hos strokepatienter 65 år och äldre.
 • Ann-Mari Thorsén - Effekten av tidig utskrivning från strokeenhet och fortsatt rehabilitering i hemmet 5 år efter insjuknandet.
 • Annelie Törnblom - Självmord och plötslig våldsam död fram till 25 års ålder - en kontrollerad studie.
 • Margareta Westerbotn - Välbefinnande och läkemedel bland de allra äldsta, 84 år och äldre.
 • Stephen Widén - Ungdomars hörsel, livskvalité, attityder till ljud och användande av hörselskydd.
 • Annika Öhman - Medvetenhet om sjukdomens inverkan på utförande av vardagsaktiviteter hos personer med demenssjukdom.

Foto: Jajja Deboussard, Dagens Bild