Stipendium 2017

Forskarstipendium 2017 delades ut för följande forskningsprojekt: 

  • Vård i livets slut för individer som är döende till följd av stroke och omhändertagande av deras närstående. (Rolf Zetterström-stipendium)
  • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar inom äldreomsorgen.
  • Medicinsk beslutsförmåga hos inneliggande geriatriska patienter.
  • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.